Fortbildning och seminarier

Webbinariet Digital Trygghet

Kan följas på nätet

Välkommen på  webbinariet Digital Trygghet torsdagen 9.2 kl. 10-11

I takt med att verksamheter digitaliseras förändras också den digitala tryggheten. Vi lever idag i ett informationssamhälle där information lagras, bearbetas och kommuniceras i större omfattning än tidigare. Både på vår arbetsplats och i vårt privatliv hanterar vi dagligen stora mängder information. Med internet och sociala medier har vi möjlighet att enkelt kommunicera och umgås med människor från hela världen. Men med alla rubriker om nätbedrägerier och ID-kapningar som vi ser eller hör, är det lätt att bli skrämd. Kanske väljer man också att undvika den digitala världen, för att inte bli utsatt för brott. 

Under en inspirerande timme får du handfasta tips och råd som gör att du kan bli tryggare och säkrare på nätet. Du kommer också att få kunskap om säker informationshantering. Kom med på vårt webbinarium på www.bibliotekskanalen.fi/live

Samarbetsgruppen ÅKE ordnar ett webbinarium i samarbete med Bibliotekskanalen. Läraren för webbinariet är Linda Mannila, som arbetar som utbildare, forskare och entreprenör på Digismart. 

Webbinariet är en del av den nationella Mediekunskapsveckan och riktar sig både till bibliotekspersonal och allmänheten. Biblioteken kan marknadsföra det på sina egna kanaler. Webbinariet är gratis för deltagarna.
Åke byter en lampa. Text :Åke: Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag

Plats
Bibliotekskanalen
Börjar
Slutar
Organisation
Åke: Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag
Fortbildningens eller seminariets tema