Mediefostran och digitala färdigheter

Gratis är gott – webbinarium

Välkommen på Gratis är gott – webbinarium på fredagen den 3.6 kl. 14-16

Under webbinariet kommer du att få konkreta tips om nyare webbresurser och verktyg som är fria att använda. Den här gången bekantar  vi oss med verktyg som du behöver när du gör olika infoblad, affischer och kampanjer (t.ex. sommarkampanjer). Du kan redan nu på förväg ge önskemål om verktyg som du behöver i ditt arbete så går vi genom dem i webbinariet.

Delta och skriv lösenordet AKEpampas

Kommunicera mera!

AKE Borgå arrangerar år 2022 en utbildningsserie med namnet Biblioteket kommunicerar, som behandlar kommunikation ur olika perspektiv.

  • Hur ska man skriva till medier av olika slag?
  • Hur ska man påverka och personifiera på sociala medier?
  • Hur kan biblioteken kommunicera jämställt och inkluderande och varför är det viktigt?

Kommunicera mera är ett webbinarium om kommunikation som är riktat till alla biblioteksanställda, även till dig som inte ser kommunikation som ditt specialområde.

Små barn i en digital värld - nylitteracitet, samspel och forskningsbaserad kunskap

Frågor kring digital teknologi och små barn väcker mycket debatt i medierna och bland professionella som jobbar med barn. Under denna fortbildning får du mer kunskap om ämnet och konkreta idéer för arbetet.  

Anett Sundqvist (leg. logoped, bitr. professor vid Linköpings universitet) berättar om pågående forskning om hur digitala medier påverkar barn i daghemsåldern.  

Förhandsinfo: 1111 digievenemanget Källan till rätt information

Höstens digievenemang kommer igen! I år är ämnet källkritik, att hitta information och rätt information i allmänhet - passligt för Temaåret för forskningsbaserad kunskap. Programmet är tvåspråkigt!

Evenemanget är öppet för alla och förstås gratis. Program kommer senare, men det löns redan nu att sätta datumet i kalendern!

Välkommen med!

Biblioteken i vår digitala värld – direktsändning från New York 

Hur förändrar digitaliseringen de allmänna bibliotekens vardag och framtid?  Vad bör man tänka på när man planerar bibliotekens digitala framtid?

Bli inspirerad av en onlineföreläsning av Luke Swarthout, Digital Policy Director vid New York Public Library(NYPL). Föreläsningen sänds direkt från New York måndagen den 22 mars kl. 16-17.

Swarthout kommer att berätta om utmaningarna och bästa praxis för att möta digitaliseringen i bibliotek. Rubriken för föreläsningen är “Digital transformation in a public sector institution”.

Biblioteksfortbildning 2021-2022-Tillsammans gör vi biblioteket

Biblioteken har en synlig roll i samhället och de förändringar som sker i samhället påverkar alltid biblioteken. Fortbildningsprogrammet Tillsammans gör vi biblioteket! är ett forum för kompetensutveckling och kollegialt lärande för bibliotekspersonal. Programmet är riktat till bibliotekspersonal som vill medverka i utvecklingen av biblioteksverksamheten och bidra till arbetsgemenskapens kompetens och välmående.

Webinaari: Tee videosi helposti ja nopeasti

Videon tekeminen ja videon editoiminen itse, on helpompaa kuin varmaankin olet ajatellut. Videoiden tekemiseen tarkoitettuja muokkaussovelluksia on monia. Voit yhdistää kuvaamaasi videoita kuviin ja lisätä niihin tekstejä. Tässä koulutuksessa perehdymme kevyen videokuvauksen perusteisiin. Miten videoiden tekeminen onnistuu esimerkiksi mobiililaitteella, mitä haasteita liittyy äänen tallentamiseen sekä valaistukseen.