Mediefostran och digitala färdigheter

Webbinarieserie: Gör din egen digital escape room

Gör din egen digital escape room

Tid: to 4.5 kl. 13-16 & ti 16.5 kl. 13-15

 

Escape rooms har tagit världen med storm och allt fler människor är intresserade av dem. Det har också blivit allt populärare att använda digitala escape room liknande aktiviteter som motivationsfaktorer i biblioteket. Olika typer av digitala escape rooms kan göras för alla åldrar (även för seniorer) och t.ex. för olika evenemangen och samvaro i biblioteket.

 

Finlands svenska biblioteksdagar

Logo för BiblioteksdagarnaFinlands svenska biblioteksdagar 2023 ordnas i Vasa 11-12.5. Föreningen jubilerar och firar att det är 85 år sedan Österbottens svenska biblioteksförening grundades. Det blir digert program i dagarna två och en jubileumsfest på kvällen 11.5.

Temat för konferensen är Digital nutid via historiens vingslag. Till konferensen hör också föreningens årsmöte. 

Riksomafattande Liboppi-dag – Studiekretsar och gruppinlärning i Liboppi

AKE-biblioteken ordnar den 12 januari 2023 en riksomfattande Liboppi-dag, där vi bekantar oss med olika slags inlärningsmetoder i Liboppi och får höra om kamratinlärning. Dagen ordnas på distans via Zoom och är indelad i två delar: på förmiddagen ser vi närmare på olika inlärningsmetoder, på eftermiddagen har vi en möjlighet att få undervisning i hur man i praktiken loggar in i Liboppi samt bildar studiekretsar enligt intresse.

Biblioteksfortbildning 2023-2024. Tillsammans kan vi!

Biblioteken har en aktiv och bärande roll i samhället. Det ettåriga fortbildningsprogrammet Tillsammans kan vi! stärker mångprofessionellt samarbete över biblioteksgränser och stöder bibliotekspersonalens kompetensutveckling.

Programmet är riktat till bibliotekspersonal som vill medverka i utvecklingen av biblioteksverksamheten och bidra till arbetsgemenskapens kompetens och välmående.

Programmet syftar också till att stärka bibliotekets uppdrag att bidra till större jämlikhet bland medborgare i det allt mer digitaliserade samhället.

Kompetensprofiler för digistödjare

Hurdant digitalt stöd behövs på biblioteket, gäller det tekniska problem eller problem med att uträtta ärenden digitalt, eller bådadera? Hurdant kunnande behövs i digistödet? 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) publicerar i slutet av året kompetensprofiler för digistödjare. Profilerna har kommit till tillsammans med digistödjare inom olika verksamheter för att hjälpa dem som ger digitalt stöd att uppfatta hurdant stöd olika kundgrupper vanligtvis kan behöva. De gör det också lättare att utveckla den egna kompetensen. 

Presentationer och Teams för bibliotekspersonal

Är du nyfiken på hur du kan göra fina presentationer i till exempel Powerpoint och Canva? Vill du veta mer om hur du lyckas med bra möten och presentationer i Teams? Då är den här utbildningen för dig. Under tre timmar går vi bl.a. igenom olika funktioner i Powerpoint, Canva och Teams och diskuterar hur man kan tänka kring upplägg och interaktion.

Utbildningen formas utgående från de behov som ni deltagare har, så du får gärna höra av dig med önskemål till utbildaren Linda Mannila (linda@digismart.fi) redan på förhand!

Källkritik och mediepåverkan

Att kritiskt granska texters innehåll och bedöma tillförlitlighet,  ursprung och uttryckssätt är en läskompetens som krävs i dagens samhälle.   

I både skolans och bibliotekens demokratiska uppdrag ingår att ge alla möjlighet att utveckla källkritiska förmågor och perspektiv. Dessa kunskaper har blivit allt viktigare i takt med att strategisk och målinriktad mediepåverkan ökat. Den kritiska läskompetensen grundar sig på en god läskunnighet - ett mål som sammanför hela lärstigen med bibliotekens uppdrag att främja en mångsidig läskunnighet. 

Gratis är gott – webbinarium

Välkommen på Gratis är gott – webbinarium på fredagen den 3.6 kl. 14-16

Under webbinariet kommer du att få konkreta tips om nyare webbresurser och verktyg som är fria att använda. Den här gången bekantar  vi oss med verktyg som du behöver när du gör olika infoblad, affischer och kampanjer (t.ex. sommarkampanjer). Du kan redan nu på förväg ge önskemål om verktyg som du behöver i ditt arbete så går vi genom dem i webbinariet.

Delta och skriv lösenordet AKEpampas