Mediefostran och digitala färdigheter

Fortbildning i AI - Elements of AI med biblioteksperspektiv

Tycker du att AI är skrämmande – eller spännande? Vill du veta mera om hur AI kan inverka på biblioteksbranschen? Eller är du bara nyfiken och vill lära dig mer om AI? Då kan du delta i fortbildningen som Finlands svenska biblioteksförening(FSBF) erbjuder under våren. OBS! Anmäl dig senast 11 januari 2024!
 
Vi använder onlinekursen Elements of AI som bas och utvidgar den med ett biblioteksperspektiv. Biblioteksperspektivet på AI integreras genom specialvald läsning, onlineträffar, diskussioner och inbjudna föreläsare.

Evenemang ://digit4l - fyra digitala rum -

EU-projektet Smartkultur i Nyland bjuder in alla kulturaktörer till sitt avslutande evenemang på Luckan i Helsingfors.

Digitaliseringens verktyg genererar starka drivkrafter för de kreativa branscherna. ://digit4l erbjuder fyra träffsäkra och högaktuella föreläsningar som öppnar för diskussion och växelverkan. Dagen avslutas med nätverkande och underhållning.

Digitala verktyg + publikarbete = mera engagemag

Hur kan en kulturorgansation skapa mer publikengagemang med hjälp av digitala lösningar?

I den här utbildningen ger Noona Leppinen (teaterpedagog, dramainstruktör Högre YH) konkreta exempel på hur Svenska Teatern uttnyttjat digitala verktyg för att bredda på sitt publikarbetsutbud samt skapa mer engagemang och interaktion med publiken.

Föreläsningen arrangeras som en del av EU-projektet Smartkultur i Nylands utbud.

Evenemanget är kostnadsfritt. Anmälan till: smartkultur@luckan.fi

Webbinarieserie: Gör din egen digital escape room

Gör din egen digital escape room

Tid: to 4.5 kl. 13-16 & ti 16.5 kl. 13-15

 

Escape rooms har tagit världen med storm och allt fler människor är intresserade av dem. Det har också blivit allt populärare att använda digitala escape room liknande aktiviteter som motivationsfaktorer i biblioteket. Olika typer av digitala escape rooms kan göras för alla åldrar (även för seniorer) och t.ex. för olika evenemangen och samvaro i biblioteket.

 

Finlands svenska biblioteksdagar

Logo för BiblioteksdagarnaFinlands svenska biblioteksdagar 2023 ordnas i Vasa 11-12.5. Föreningen jubilerar och firar att det är 85 år sedan Österbottens svenska biblioteksförening grundades. Det blir digert program i dagarna två och en jubileumsfest på kvällen 11.5.

Temat för konferensen är Digital nutid via historiens vingslag. Till konferensen hör också föreningens årsmöte. 

Riksomafattande Liboppi-dag – Studiekretsar och gruppinlärning i Liboppi

AKE-biblioteken ordnar den 12 januari 2023 en riksomfattande Liboppi-dag, där vi bekantar oss med olika slags inlärningsmetoder i Liboppi och får höra om kamratinlärning. Dagen ordnas på distans via Zoom och är indelad i två delar: på förmiddagen ser vi närmare på olika inlärningsmetoder, på eftermiddagen har vi en möjlighet att få undervisning i hur man i praktiken loggar in i Liboppi samt bildar studiekretsar enligt intresse.

Biblioteksfortbildning 2023-2024. Tillsammans kan vi!

Biblioteken har en aktiv och bärande roll i samhället. Det ettåriga fortbildningsprogrammet Tillsammans kan vi! stärker mångprofessionellt samarbete över biblioteksgränser och stöder bibliotekspersonalens kompetensutveckling.

Programmet är riktat till bibliotekspersonal som vill medverka i utvecklingen av biblioteksverksamheten och bidra till arbetsgemenskapens kompetens och välmående.

Programmet syftar också till att stärka bibliotekets uppdrag att bidra till större jämlikhet bland medborgare i det allt mer digitaliserade samhället.

Kompetensprofiler för digistödjare

Hurdant digitalt stöd behövs på biblioteket, gäller det tekniska problem eller problem med att uträtta ärenden digitalt, eller bådadera? Hurdant kunnande behövs i digistödet? 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) publicerar i slutet av året kompetensprofiler för digistödjare. Profilerna har kommit till tillsammans med digistödjare inom olika verksamheter för att hjälpa dem som ger digitalt stöd att uppfatta hurdant stöd olika kundgrupper vanligtvis kan behöva. De gör det också lättare att utveckla den egna kompetensen.