Koulutus ja seminaaritFortbildning och seminarier

Bibliotekschefsmöte 2021: Framsyn och framtidsarbete

Kan följas på nätet

Att ha beredskap inför framtiden får allt större betydelse i en snabbt föränderlig värld. Genom framsyn och framtidsarbete kan vi förstå vår egen roll och vårt ansvar och påverka framtiden.  

Bibliotekschefsmötet 2021 erbjuder både teori och praktik med föreläsningar och smågruppsarbete, där vi tillsammans med kolleger skapar framtidsbilder för biblioteken. Vilken är den framtid biblioteken vill vara med och skapa? Hur inverkar dagens beslut på framtiden? 

Webbinariet leds av generalsekreterare Hazel Salminen på Sällskapet för framtidsstudier och utvecklingschef Liisa Virolainen på Statskontoret, båda erfarna och inspirerande utbildare inom framtidsarbete. 

Välkommen!

Målgrupp: Bibliotekschefer, enhets– och servicechefer, bildningsdirektörer och andra ansvariga för kommunernas bibliotekstjänster 

Anmäl dig senast 12.2.2021

Plats
Webbinarium
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
0295 018 762
Avgift
Ingen avgift
Fortbildningens eller seminariets tema