Fortbildning och seminarier

Bibliotekens digiprojekt går framåt – livechatt den 17 december

De allmänna bibliotekens projekt om servicekoncept för digitala medier är på god väg. Fortsättningen på förhöstens livechattar följer torsdagen den 17 december kl. 13–13.30, när såväl bibliotekspersonal som alla andra intresserade ges möjlighet att fråga om sådant de funderar på. Med i chatten är Virva Nousiainen-Hiiri, projektägare, Suvi Sivulainen, projektchef och Johanna Laurila, kommunikationsplanerare vid Biblioteken.fi.

Alla centrala delar av utrednings- och utvecklingsarbetet pågår redan för fullt, och under hösten har det som är aktuellt inom projektet dryftats vid olika tillfällen (se t.ex. videoinspelningen från Hankintapäivä, som ordnas av Konsortiet för de allmänna biblioteken och behandlar upphandlingsrelaterade frågor). En sammanfattning med vanliga frågor i livechattarna i september har publicerats på projektsidan.

Projektets del områden på finska: Käyttäjälähtöisyys, myös käyttäjänäkökulma, vuorovaikutus ja saavutettavuus vaikuttamassa kaikkeen. Kuusi osa-aluetta: palvelukonsepti, teknologiatarpet ja tavoitearkkitehtuuri, digitaalisen median palvelukonseptin selvitys ja kokeilut, kokoelmalinjaukset ja tekijänoikeudet, valmiit alustat, ja digimediaekosysteemin yhteistyö.
Projekets delområden

Läget för de olika delområdena

Teknikutredning: Proffs vid konsultbyråerna Futurice och Nitor utreder frågor kring bibliotekens medieplattformar. Under den närmaste framtiden kommer en enkät om plattformsönskemål att skickas ut till biblioteken – det är värt att svara på den.

Servicekoncept och ekosystem, licensmodeller: Digital Media Finland utarbetar produktions- och ramavtalsmodeller för servicekonceptet. Licensmodellerna utreds av konsulten Kristiina Markkula i samarbete med biblioteksbranschens ekosystem.

Utredning av färdiga plattformar: Riktmärken (benchmarks) på internationell nivå för bibliotek kartläggs bland de befintliga alternativen, och försök och test utvärderas. Haplab är ansvarig expert på området.

Kommunikation: Genom strategisk kommunikation och påverkansarbete eftersträvar man att övertyga parter av betydelse för att projektets ska lyckas om fördelarna med ett gemensamt e-bibliotek. Tillsammans med projektets kommunikationspartner (Miltton, Helsingfors stads kommunikation) har detta arbete körts igång. Redaktionen för Biblioteken.fi stöder bibliotekskommunikationen.

Projektets slutseminarium hålls i april 2021, och alla resultaten väntas i juni.

Länk till livechatten

Fråga vad som helst om digiprojektet III torsdagen den 17 december 2020 kl. 13–13.30: gå in via den här länken

De allmänna bibliotekens projekt om servicekoncept för digitala medier

Inom ramen för projekthelheten, som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet, utreds utgångspunkterna för de allmänna bibliotekens digitala servicekoncept. Fokus ligger på att finna modeller för ett riksomfattande, gemensamt och likvärdigt e-bibliotek.

Mer information

Suvi

Johanna 

Plats
Teams
Börjar
Slutar
Organisation
De allmänna bibliotekens projekt om servicekoncept för digitala medier
Kontaktperson
Suvi Sivulainen
Telefon
+358 40 191 8531
Fortbildningens eller seminariets tema