Fortbildning och seminarier

Kaffepaus med FSBF

Kan följas på nätet

Kaffepauserna ordnas på initiativ av våra kreativa medlemmar! Eftersom både konferensen och den traditionella träffen under Helsingfors bokmässa uteblev, försöker vi hålla kontakt på distans i stället. Varmt välkomna!

Årets sista kaffepaus, 8.12 kl. 14 vill vi gärna höra hur ni har det i allmänhet i dessa tider, hur ser situationen ut i olika bibliotek och finns det någonting föreningen kan göra för att stöda er i ert arbete. Vi håller på i cirka 45 minuter, men du är med så länge du har möjlighet.

Evenemanget ordnas på Zoom, och information skickas i föreningens nyhetsbrev, som du kan prenumerera på via vår hemsida: https://www.fsbf.fi/sv/aktuellt/nyhetsbrev/

Du kan också kontakta verksamhetsledare Azra Arnautovic på azra.arnautovic@fsbf.fi för att få länken till Zoomträffen.

Organisation
Finlands svenska biblioteksförening rf
Kontaktperson
Azra Arnautovic
Fortbildningens eller seminariets tema