Lediga jobb

Bibliotekarie

Vi söker en bibliotekarie till Stadsbiblioteket i Närpes för 100% tillsvidareanställning.

Är du intresserad av att arbeta läsfrämjande med barn och ungdomar? Vill du delta i och utveckla vårt samarbete med skolor och daghem? Vår mångsidiga verksamhet baseras på vår Lässtig, med samarbeten från barnrådgivning till gymnasiet och allt däremellan.

Till bibliotekariens uppgifter hör att delta i det utåtriktade läsfrämjande arbetet samt aktivt bidra till den ständiga utvecklingen av Lässtigen. Till arbetet hör även att delta i evenemangsplanering, nätverksarbete inom biblioteket och med olika samarbetspartners samt mångkulturellt och integrerande biblioteksarbete. Återkommande uppgifter är arbete med samlingarna samt deltagande i det gemensamma dagliga arbetet på biblioteket.

Vid Stadsbiblioteket i Närpes kommer du att få lära dig nya färdigheter, åta dig nya uppgifter och biblioteket kommer att använda sig av ditt kunnande på ett mångsidigt sätt. Du arbetar i ett team tillsammans med den övriga bibliotekspersonalen.
Arbetet innebär schemalagda dags- och kvällsturer vid lånedisken samt arbetspass som medföljare i bokbussen.

Arbetstid: Byråarbetstid
Avtalsområde: AKTA allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal
Grundlön: 2539,91 €

Behörighetskrav:
Lämplig högre högskoleexamen
Utmärkt förmåga att i tal och skrift använda svenska
God förmåga att tala finska

Studier inom ämnet informationsvetenskap värdesätts, så även digitalt kunnande, erfarenhet av läsfrämjande insatser och biblioteksarbete samt övriga språkkunskaper.

Avgörande är personliga egenskaper såsom ett kommunikativt förhållningssätt, en förmåga att bemöta människor, initiativförmåga, kreativitet och god samarbetsförmåga. Dessutom förutsätter vi kännedom om kultur och litteratur samt att du delar med dig av ditt eget kunnande.

Anställningen inleds 11.09.2023 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar en prövotid på 6 månader. Den som väljs till befattningen ska uppvisa ett hälsointyg utfärdat av företagshälsovården.

Bibliotekstjänsterna utgör tillsammans med de övriga fritidstjänsterna en del av fritidsavdelningen vid Närpes stad, och därför är både litteratur, kultur och lärande viktigt för oss. Biblioteket verkar och påverkar också utanför dess lokaler. Utbildning och delaktighet ligger till grund för bibliotekets verksamhet.

Ansökningar mottas endast via Kuntarekry, nyckel 531274. CV samt övriga intyg över utbildning och arbetserfarenhet bifogas ansökan för att ansökan ska beaktas. Ansök senast 2.6.2023 kl. 16:00.

Önskar du veta mer om arbetet och anställningsvillkoren kan du kontakta biblioteksdirektör Magdalena Udd, 040-1600667, magdalena.udd@narpes.fi .

Läs mer

Närpes hemsidor
Fredrikabiblioteken

Ort
Närpes
Plats
Stadsbiblioteket i Närpes
Börjar
Slutar
Organisation
Närpes stad
Kontaktperson
Magdalena Udd
Telefon
040-1600667