Meddelanden och kampanjer

Broschyrbeställning/Preliminär förfrågan om beställningsmängd

Vill ditt bibliotek använda Biblioteket är din kompis -broschyren på svenska, finska och engelska? Det är en fin liten broschyr som passar ypperligt att dela ut när man ger ut bibliotekskort till barn. Broschyren har en liten ficka avsedd för bibliotekskortet.

Seinäjoki stadsbiblioteks riksomfattande specialuppdrag som främjar barn och ungas läsande kartlägger behovet av broschyren och administrerar tryckningen. Broschyrerna kommer tyvärr inte att vara gratis, men om vi gör en stor beställning kan vi få ett förmånligare pris på tryckningen. Utgifterna för tryckning av broschyren samt eventuella post- och faktureringskostnader betalar biblioteken själva. Biblioteken beställer också broschyrerna själva.

Om ni vill beställa broschyren, svara på denna förfrågan senast 31.3.2023. Svar som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande.

Broschyren har tagits fram av Uleåborgs stadsbibliotek. Flerspråkiga biblioteket har stått för översättningarna, med stöd från undervisnings- och kulturministeriet. Broschyrens illustrationer är gjorda av Christel Rönns. Här kan man bekanta sig med den finska versionen av broschyren.

Tilläggsinformation (på finska):
Emilia Koski, emilia.koski@seinajoki.fi, 050 434 4915

Organisation
Riksomfattande specialuppgift gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet, Seinäjoki
Kontaktperson
Emilia Koski