Nationell digital samling för barn och ungdomar: Informationspaket för biblioteksanställda

Bibliotekens uppgift är att erbjuda innehåll åt alla familjer jämlikt och avgiftsfritt, oberoende av bostadsort. För närvarande är utbudet av ljud- och e-böcker för barn och ungdomar begränsat och varierar från bibliotek till bibliotek. Biblioteken har nu möjlighet att erbjuda ett omfattande utbud av attraktivt innehåll med digital litteratur för barn och ungdomar, vilket främjar utvecklingen av barns och ungas läskunskap.

Den nationella digitala samlingen för barn och ungdomar, som öppnas sommaren 2021, innebär att inhemska ljudböcker och e-böcker för barn och ungdomar blir tillgängliga för alla familjer – även från hemmasoffan med det egna bibliotekskortet. Bibliotekens gemensamma samling garanterar att samma böcker erbjuds överallt i Finland.

Den nya samlingen för familjer gör det lätt för barn och ungdomar att få tillgång till digitalt innehåll. Barnen och ungdomarna kan läsa och höra på böckerna med samma bekanta enheter som de annars också använder. Den nationella digitala samlingen erbjuder också bättre möjligheter för skolorna att förverkliga läroplanen, då hela skolklasser samtidigt kan låna samma verk. 

Frågor och svar:

Vad innehåller den digitala samlingen?

Samlingen innehåller kvalitetslitteratur för barn- och unga, både på finska och svenska i form av e-böcker och ljudböcker, inklusive faktaböcker. Samlingen innehåller inte digitala tidningar. Samlingens innehåll kan sökas bland annat via tjänsten ekirjasto.kirjastot.fi/sv.

Samlingen öppnas som en så kallad grundsamling, som består av 95 svensk- och finskspråkiga e-boks- och ljudbokstitlar för barn och ungdomar. De finskspråkiga titlarna har en samtidig användarlicens för 50 användare, de svenskspråkiga för 10.

Samlingen uppdateras och det anskaffas ny litteratur till den enligt utbud. Antalet licenser ökas i enlighet med efterfrågan.

Böckerna som kommer till samlingen väljs av en nationell urvalsarbetsgrupp, som organiseras av Seinäjoki bibliotek. Konsortiet för de allmänna biblioteken anskaffar verken centraliserat. 

När öppnas den digitala samlingen för användarna? 

9 juli 2021.

På vilken plattform fungerar samlingen? 

Tjänsteleverantörerna har lagts ut på anbud. Ellibs vann konkurrensutsättningen. I de bibliotek där Ellibs fungerar som e-boks- och ljudbokstjänst integreras barn och ungdomssamlingen som en del av den lokala e-boks- och ljudbokssamlingen. För de som har en annan tjänsteleverantör som e-och ljudbokstjänstleverantör öppnas samlingen för barn och ungdomar som ett separat Ellibs-abonnemang.

I vårt bibliotek använder vi inte Ellibs? Hur tar vi i bruk tjänsten och hurudan skolning behöver vi för det?

Ellibs tar kontakt med de bibliotek som inte har aktiv kontakt med Ellibs och kommer överens om tekniska åtgärder i anslutning till ibruktagandet. Ellibs kontaktperson är Pirjo Kangas, pirjo.kangas(at)ellibs.com.

Hur fungerar samlingen i praktiken?

Oberoende av distributionssättet (integrerat i den lokala samlingen eller separat abonnemang) är verken i samlingen tillgängliga över hela landet för gemensamt bruk. Ifall alla licenser är i bruk samtidigt skapas en landsomfattande reserveringskö, varifrån verken släpps för lån i den ordning de reserverats. 
Man loggar in samlingen och lånar/reserverar titlar med varje biblioteks lokala bibliotekskort. 

Var läser man/lyssnar man på e-böckerna och ljudböckerna? 

E-böckerna och ljudböckerna fungerar i smarttelefoner, pekplattor och datorer. 

Hur kan man låna e-böckerna och ljudböckerna? 

Till Android-, Huawei- och iOS-enheter kan man avgiftsfritt ladda ner Ellibs-appen från enheternas appbutiker. Via appen kommer man åt materialet genom att logga in med sitt bibliotekskort. Det går att bläddra i, reservera och ladda ner materialet också i Ellibs webbibliotek på adressen  https://www.ellibslibrary.com/collection (välj det egna bibliotekets namn i rullgardinsmenyn). 

Vem finansierar projektet? 

Projektet finansieras av Utbildnings- och kulturministeriet. Projektet har fått nationell finansiering ur statens ändringsbudget 4/2020.

Hur lång tid är de inhemska ljud- och e-böckerna tillgängliga för alla? Hur länge pågår projektet? 

Projektet pågår i två år, dvs. digibiblioteket för barn och unga är öppet till 31.5.2023. 

Hur inverkar den för biblioteken öppnade digitala samlingen för barn och unga på författarnas inkomster? 

Projektfinansieringen används till att centraliserat köpa licenser för verken i samlingen. Av de här licensavgifterna går en del till förläggarna och en del till författarna, enligt de förlagsavtal som gjorts. 

Hur kan man marknadsföra/informera om den nya digitala samlingen? 

Medierna informeras om den digitala samlingen i slutet av juni. Dessutom är det meningen att informera lärare och allmänheten i samband med att skolorna börjar på hösten. Under planering är också material för sociala medier, med vars hjälp man kan marknadsföra den nationella digitala samlingen åt användarna. 
Dessutom kan varje bibliotek marknadsföra samlingen i sina egna kanaler. Vi informerar senare om färdiga marknadsföringsmaterial och -kampanjer. 

Mer information

Marja Hjelt, Konsortiet för de allmänna biblioteken, 09 310 85461, marja.hjelt@hel.fi
Pirjo Kangas, Ellibs oy, 044 0481 688, pirjo.kangas@ellibs.com 
 

 

Organisation
Konsortiet för de allmänna biblioteken
Kontaktperson
Marja Hjelt