Ake: arbetsgrupper

I anknytning till de regionala utvecklingsuppdragen fungerar för tillfället följande riksomfattande arbetsgrupper: