Yrkeshögskolebibliotek

I de flesta fall kan materialet i yrkeshögskolornas bibliotek lånas av också andra än studeranden eller personal. Digitala resurser finns tillgängliga på plats eller tillhandahålls på distans till studeranden.

Finlandssvenska yrkeshögskolebibliotek