Rådet för de allmänna biblioteken - Arbetsutskottet

Arbetsutskottets uppgifter

Arbetsutkottet förbereder rådets sammanträden och fungerar som rådets verkställande organ.

För att uträtta sina uppgifter skall arbetsutskottet representera rådet vid förhandlingar och diskussioner med olika intressegrupper, ge utlåtanden, vid behov utse rådets representanter till förvaltningsorgan och arbetsgrupper samt informera om rådets verksamhet.

Till arbetsutskottet hör rådets ordförande, viceordförande och fem andra medlemmar samt två suppleanter.

Arbetsutskottet har en mandatperiod på två år. Medlemmar kan fungera i arbetsutskottet i två på varandra följande mandatperioder.

Till arbetsutskottets möten kan även kallas sakkunniga. En representant för den nationella utvecklingsenheten deltar i arbetsutskottets möten. 

Arbetsutskottet är beslutfört när minst fyra medlemmar, inklusive ordföranden och viceordföranden är närvarande.

Arbetsutskottets medlemmar

Biblioteksdirektör Jouni Pääkkölä,ordförande 2018-2019, 2020-2021
Uleåborgs stadsbibliotek
Kaarlenväylä 3
PL 15, 90100 Oulu
Gsm +358 50 3618 109
jouni.paakkola@ouka.fi

Direktör för bibliotekstjänster Rebekka Pilppula, viceordförande och beredare, 2020-2021
Åbo stadsbibliotek
Slottsgatan 2, 20100 Åbo
+358 50 590 7691
rebekka.pilppula@turku.fi

Biblioteksdirektör Susann Forsberg, 2020-2021
Karleby stadsbibliotek
Storgatan 3, 67100 Karleby
+358 44 780 9564
susann.forsberg@kokkola.fi

Biblioteksdirektör Selja Kunttu, 2020-2021
Kouvola stadsbibliotek
Salpausselänkatu 33, 45100 Kouvola
+358 20 615 7262
selja.kunttu@kouvola.fi

Chef för biblioteket och medborgarinstitutet Pirkko Lindberg, 2018-2019, 2020-2021
Tammerfors stadsbibliotek
Pirkankatu 2
33210 Tammerfors
Gsm +358 400 985991
pirkko.lindberg@tampere.fi

Direktör för bibliotekstjänster Siina Vieri, 2020-2021
Björneborgs stadsbibliotek
Gallen-Kallelankatu 12, 28100 Björneborg
+ 358 44 701 5829
siina.vieri@pori.fi

Kommunikationsplanerare Johanna Laurila
Helsingfors stadsbibliotek
PL 4212, 00099 Helsingfors stad
+ 358 40 190 6390
johanna.laurila@hel.fi

Suppleanter:

Chef för bibliotekstjänster Malin Hollmén, 2019, 2020-2021
Borgå stadsbibliotek
Prästgatan 20
PB 96, 06100 Borgå
+358 40 144 7637
malin.hollmen@porvoo.fi

Chef för bibliotekstjänsterna Katri Vänttinen,2018-2019, 2020-2021
Helsingfors stadsbibliotek
Klockbron 8
00520 Helsingfors
+358 40 554 8861
katri.vanttinen@hel.fi