Metadatagrupp för de allmänna biblioteken

Metadatagruppen för allmänna bibliotek grundades hösten 2020 av Rådet för de allmänna biblioteken. De viktigaste målen för arbetsgruppen är att kartlägga utmaningar och resurser i anslutning till de allmänna bibliotekens innehållsbeskrivningsarbete, delta i opinionsbildning gällande organiseringen av beskrivningsarbetet och för de allmänna bibliotekens del planera en färdplan för Nationalbiblioteket metadatavision.

Läs Metadatagruppens protokoll, m.m. (på finska) på sidan Yleisten kirjastojen metatietoryhmä

Medlemmar

Antti Heikkinen Uleåborg
Maarit Helén Tammerfors
Kaisa Hypén Åbo
Katriina Jylhä Vasa
Sanna Kuosa Lahtis
Marjut Puominen Helsingfors
Lissu Rossi Kuopio
Matti Sarmela VAKE
Sirpa Tuomisto Karleby
Leena Vainikainen Björneborg

Kontaktperson

Kaisa Hypén
kaisa.hypen@turku.fi
044 907 2943