Bibliotekssystem

Bibliotekssystem  (integrated library system, ILS) används för att hantera information om det material som finns i biblioteket och materialets lånetider samt information om kunderna, dvs. innehavarna av bibliotekskort och deras rätt att låna bibliotekets material. Bibliotekssystemet har också kontakt med materialleverantörernas system.

Information från bibliotekssystemet kan överföras t.ex. till den nationella Finna-databasen, så att bibliotekets material också syns i det nationella användargränssnittet Finna.fi. Om information om biblioteksmaterial (metadata) inte har förts in i bibliotekets eget bibliotekssystem syns informationen inte heller i det nationella Finna-användargränssnittet. Det här gäller ofta till exempel sådant digitalt material, som finns i leverantörernas egna tjänster.  Det här materialet måste sökas via tjänstens egna sökfunktion.

Bibliotekssystemsleverantörer i Finland