Broschyrer om digital handledning för bibliotekspersonal och plansch för biblioteksbesökare

De allmänna bibliotekens digiprojekt har producerat skriftligt material till stöd för digital handledning på biblioteken för bibliotekets personal. Största delen av materialet kommer biblioteken att få som trycksaker via AKE-biblioteket, men materialet finns också i Biblioteken.fi:s Materialbank. Målet är att alla i biblioteket känner till spelreglerna för digital handledning och får mod att hjälpa kunder med grundläggande frågor.

Den digitala handledningens grunder och spelregler

Broschyren Digital handledning som kundservice (pdf)
Broschyren Digiopastus asiakaspalveluna (pdf)

Digital handledning och nätverk

Broschyren Digital handledning – stöd kunden med nätverk (pdf)
Broschyren Digiä opastamaan – asiakkaan tukena verkostojen kanssa (pdf)

Nätverksverktyg, som hjälper dig att fundera på ditt eget nätverk

I varje bibliotek kan man fundera på vilka andra än de som arbetar i biblioteket kunde hjälpa med digitala frågor. Till hjälp för det här har vi gjort ett nätverksverktyg som kan användas till exempel under workshops och på personalmöten. Det här verktyget fungerar också som hjälp för planering tillsammans med samarbetsparter.

Workshopsverktyg: Hela byns digitalko (pdf) (endast som utskrivbar version)
Workshopsverktyg: Koko kylän digitalkoot (pdf)

Broschyr om bibliotekens digihjälp

Det har också gjorts en broschyr för bibliotekslokalerna. Broschyren uppmuntrar biblioteksbesökarna att be om hjälp i digitala frågor.

Planschen Digihjälp i biblioteket! (pdf)
Planschen Apua digiin kirjastossa! (pdf)

Tecknad bild där en biblioteksbesökare hälsar på en från bibliotekspersonalen.
Bild: Minna Alanko