Fackkalendern

I samband med förnyelsen av webbplatsen Biblitoteken.fi har vi frångått användningen av benämningen Fackkalendern. På den förnyade webbplatsen hittar du nyheter och aktuella meddelanden på sidan Aktuellt och meddelanden om fortbildningar och arbetsplatser på sidan Fortbildning och arbetsplatser.

På dessa sidor hittar du också länkar till formulär för att lämna in meddelanden och nyheter. Obs! Lämna in meddelanden som ska publiceras på Biblioteken.fi via det svenskspråkiga formuläret och meddelanden som ska publiceras på Kirjastot.fi via det finskspråkiga formuläret. I biblioteksbranschens fortbilningskalender syns fortbildningar från bägge formulären.

I samband med förnyelsen har vi också gjort en lista, Register A–Ö med termer som kan hjälpa dig hitta den sida du söker efter. Om det är något innehåll du saknar, ta kontakt med redaktionen@biblioteken.fi.