Fortbildning och seminarier

Bibliotekschefsmöte 2020: Rekrytering och kompetens

Tid: Torsdag 16.1.2020 kl. 11.30-16 (möjlighet att delta i publicering av rapport på samma plats kl. 9-11.30, se skild inbjudan)

Hur ser biblioteksutbildningen ut i Svenskfinland? Överensstämmer den med behoven på arbetsmarknaden? Hur rekryterar biblioteken efter att den nya bibliotekslagen trädde i kraft? Hur skulle man rekrytera för att få tag på svenskspråkig personal och sådant kunnande biblioteket behöver? Hur borde kompetensen förnyas?

Bibliotekschefsmötet 2020 ordnas i samband med publiceringen av rapporten Det breda uppdragetUtbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland. Utredningen gjordes av informatiker Maria Grundvall på initiativ av Finlands svenska biblioteksförening och Regionförvaltningsverket och finansierades av Svenska kulturfonden. Utredningen bygger på en bred enkät och intervjuer och är den första i sitt slag i Finland.

Målgrupp: Bibliotekschefer, enhets– och servicechefer, bildningsdirektörer och andra ansvariga för kommunernas bibliotekstjänster

Programmet och anmälan till Bibliotekschefsmötet. Anmäl dig senast 7.1.2020.

Observera att anmälning till förmiddagens program med lansering och presentation av utredningen sker via länken i  programmet ”Det breda uppdraget”.

Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri. Arrangören bjuder på eftermiddagskaffe.

Material från fortbildningen publiceras på vår webbplats efteråt.

Ort
Helsingfors
Plats
Auditoriet i Böle bibliotek, Klockbron 9
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
överinspektör Susanne Ahlroth
Telefon
0295 018 762