Skrivtips

Textformat

HTML (rajoitettu)

 • Tillåtna HTML-taggar: <br> <p> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <cite> <dl> <dt> <dd> <a hreflang href> <blockquote cite> <ul type> <ol type start> <img data-entity-type data-entity-uuid src alt height width> <strong> <em> <code> <li>

  Denna webbplats tillåter innehåll med HTML. Att lära sig HTML kan kännas som en övermäktig uppgift, men att lära sig de enklaste HTML-taggarna är mycket enkelt. Denna tabell ger exempel för varje tagg som är aktiverad på denna webbplats.

  For more information see the HTML Living Standard or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  Taggbeskrivning Du skriver Du får
  Som standard läggs radbrytningstaggar till automatiskt, så använd denna tagg för att lägga till flera. Den här taggen används lite annorlunda i och med att den inte har en start- och sluttagg som övriga taggar. Använd ett extra "/" inuti taggen för att behålla kompatibiliteten med XHTML 1.0. Text med <br />radbrytning Text med
  radbrytning
  Som standard läggs stycketaggar till automatiskt. Använd denna tagg för att lägga till flera. <p>Första stycket.</p> <p>Andra stycket.</p>

  Första stycket.

  Andra stycket.

  Rubrik <h2>Underrubrik</h2>

  Underrubrik

  Rubrik <h3>Tredje rubrik</h3>

  Tredje rubrik

  Rubrik <h4>Fjärde rubrik</h4>

  Fjärde rubrik

  Rubrik <h5>Femte rubrik</h5>
  Femte rubrik
  Rubrik <h6>Sjätte rubrik</h6>
  Sjätte rubrik
  Citerat <cite>Citerat</cite> Citerat
  Definitionslistor liknar andra listor i HTML. <dl> inleder listan, <dt> inleder definitionstermen och <dd> inleder definitionsbeskrivningen. <dl> <dt>Första termen</dt> <dd>Första definitionen</dd> <dt>Andra termen</dt> <dd>Andra definitionen</dd> </dl>
  Första termen
  Första definitionen
  Andra termen
  Andra definitionen
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen dt.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen dd.
  Ankare används för att skapa länkar till andra sidor. <a href="https://www.biblioteken.fi">Biblioteken.fi</a> Biblioteken.fi
  Blockciterat <blockquote>Blockciterat</blockquote>
  Blockciterat
  Punktlista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan <ul> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ul>
  • Första posten
  • Andra posten
  Numrerad lista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan <ol> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ol>
  1. Första posten
  2. Andra posten
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen img.
  Fet <strong>Fet</strong> Fet
  Betonat/kursivt <em>Betonat/kursivt</em> Betonat/kursivt
  Kodad text som används för att visa programkällkod. <code>Kodat</code> Kodat
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen li.

  De flesta ovanliga tecken kan skrivas in direkt utan problem.

  Försök använda HTML-teckenenheter om du råkar ut för problem. Ett vanligt exempel är &amp; för ett &-tecken. En komplett lista över teckenenheter finns på sidan HTML entities . Några av de tillgängliga tecknen är:

  Teckenbeskrivning Du skriver Du får
  Tecknet & &amp; &
  Större än &gt; >
  Mindre än &lt; <
  Citationstecken &quot; "
 • Rader och stycken hanteras automatiskt. Radbrytningar (<br />) och taggar för stycken (<p> och </p>) sätts in automatiskt. Om stycken inte fungerar är det bara att lägga till ett par tomrader.
 • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.

Ei muotoiluja

 • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>

  Denna webbplats tillåter innehåll med HTML. Att lära sig HTML kan kännas som en övermäktig uppgift, men att lära sig de enklaste HTML-taggarna är mycket enkelt. Denna tabell ger exempel för varje tagg som är aktiverad på denna webbplats.

  For more information see the HTML Living Standard or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  Taggbeskrivning Du skriver Du får
  Kursiverat <i>Kursiverat</i> Kursiverat
  Fet <b>Fet</b> Fet
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen s.

  De flesta ovanliga tecken kan skrivas in direkt utan problem.

  Försök använda HTML-teckenenheter om du råkar ut för problem. Ett vanligt exempel är &amp; för ett &-tecken. En komplett lista över teckenenheter finns på sidan HTML entities . Några av de tillgängliga tecknen är:

  Teckenbeskrivning Du skriver Du får
  Tecknet & &amp; &
  Större än &gt; >
  Mindre än &lt; <
  Citationstecken &quot; "
 • Rader och stycken hanteras automatiskt. Radbrytningar (<br />) och taggar för stycken (<p> och </p>) sätts in automatiskt. Om stycken inte fungerar är det bara att lägga till ett par tomrader.
 • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.

Puhdas teksti

 • Inga HTML-taggar tillåtna.
 • Rader och stycken hanteras automatiskt. Radbrytningar (<br />) och taggar för stycken (<p> och </p>) sätts in automatiskt. Om stycken inte fungerar är det bara att lägga till ett par tomrader.
 • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.