Biblioteken i Finland

Finland är känt för sitt täckande biblioteksnät och bibliotekens höga besöks- och utlåningssiffror. Finlands biblioteksnät består av allmänna, dvs. kommunala bibliotek, universitets-, yrkeshögskole-, och specialbibliotek (vetenskapliga bibliotek) samt bibliotek i skolor och läroanstalter.

Förvaltning

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) är den högsta statliga förvaltningsmyndigheten för de allmänna biblioteken. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för den nationella bibliotekspolitiken för de allmänna biblioteken och för att utveckla den. Regionförvaltningsverken utgör den regionala statsförvaltningen. Till kommunernas uppgifter hör att ordna biblioteks- och informationstjänsterna på egen hand eller i samverkan med andra kommuner eller på anant sätt.

Lagar, förordningar och riktlinjer

Bibliotekens finansiering

 Det är kommunerna och staten som i samråd finansierar de allmänna bibliotekens service.

Statistik för allmänna biblioteken

Undervisnings- och kulturministeriet svarar tillsammans med regionförvaltningsverken för de kommunala allmänna bibliotekens statistikföring. De allmänna biblioteken (förutom Åland)  tar del i produktionen av statistikuppgifterna.

Statistik för forsknings- och specialbibliotek

Nationalbiblioteket ansvarar för upprätthållandet av de vetenskapliga bibliotekens statistikdatabas.Den gemensamma statistiken över de vetenskapliga biblioteken innehåller information om nationalbiblioteket, universitetsbiblioteken, yrkeshögskolebiblioteken samt ett antal specialbibliotek.

Biblioteksarkitektur och -historia