Databaser och register

För att hitta information använder vi oss ofta av Google, men det finns flera andra sätt att hitta information på nätet, som till exempel i databaser och register. Databaser och register är ofta mera pålitliga innehållsmässigt då de produceras av myndigheter, bibliotek, forskare eller forskningsinstitut. Det lönar sig att söka i de här databaserna när du behöver mer ingående information. 

Länkbiblioteket

Länkbiblioteket är ett register med länkar till informationskällor på nätet sorterade enligt ämne. Nätsidorna väljs ut på basis av deras informationsinnehåll och tillförlitlighet. I Länkbiblioteket hittar du utvalt och riskfritt nätinnehåll. Länkarna innehåller en beskrivning, så det är lätt att få en bild av vad nätsidorna innehåller. I Länkbiblioteket finns också mångsidiga sökmöjligheter.

Finna.fi

Finna hittar du de finländska bibliotekens, museernas och arkivens material. Här hittar du information om böcker och artiklar, bilder och beskrivningar av föremål i museernas samlingar, videor och ljudinspelningar. En del av materialet får användas fritt.I Finna hittar du till exempel Nationella audiovisuella institutets filmer, allt från den finska filmens klassiker till som försvarsmaktens översikter över kriget.  Finna Street visar historiska bilder från den plats där du befinner dig. 

Europeana är en motsvarande materialportal för hela Europa. 

Specialdatabaser och -register

Många offentliga institutioner producerar specialdatabaser och –register. Justitieministeriet och riksdagens bibliotek producerar rättsligt material och information om samhället (Finlex.fi, Elki) och Statistikcentralen producerar offentlig statistik. Via Suomi.fi erbjuder olika myndigheter information och tjänster. Hälsoinformation, biografisk information och kartor produceras också av tillförlitliga instanser. I nationella bibliografier hittar du vad som har publicerats i Finland. Europeiska unionen publicerar EU-information.

I Länkbiblioteket hittar du flera informationskällor enligt ämne.

Många bibliotek har skaffat specialdatabaser och andra licensierade elektroniska informationskällor, som t.ex. artikeldatabaser, uppslagsverk och tidningsarkiv. Dessa kan avgiftsfritt användas på bibliotekets datorer. Till exempel  huvudstadsregionens Helmet-bibliotek har dessa databaser.

Nationalbibliotekets nationella databaser

  • Fennica.  Finlands nationalbibliografi och en förteckning över finländsk publikationsproduktion, böcker, tidningar, kartor samt elektroniskt och audiovisuellt material. Dessutom innehåller Fennica information om verk som getts ut utomlands och vars författare är finländare och verk som rör Finland.
  • Melinda. Samkatalog för finländska bibliotek. 
  • Viola. Finlands nationaldiskografi. Viola innehåller uppgifter om inhemska ljudinspelningar och noter.
  • Arto. Referensdatabas över inhemska artiklar. 

Bibliotekens fulltextdatabaser

  • Ebiblioteket. Bibliotekens e-böcker (innehåller bara en del av bibliotekens svenskspråkiga böcker)
  • Doria. En tjänst som upprätthålls av Nationalbiblioteket där flera högskolor och andra organisationer publicerar diverse digitala material
  • Klassikerbiblioteket. Finländska klassiker

Bibliotekens referenstjänster

Bibliotekens böcker och andra medier

Bibliotekens böcker och annat material som lånas ut hittar du i bibliotekens kataloger.