Informationskällor

Encyklopedier, internet, Wikipedia, bibliotek, experter, uppslagsverk, databaser, böcker, tidskrifter, videor, webbplatser, myndigheter, media, nyheter, bloggar, sökmotorer, ämnesindex…

Det finns massor av informationskällor och olika typer av information. För att säkrast hitta lämplig information, lönar det sig att i början av informationssökningen använda tid till att planera informationskällorna och söksätten. Det är värt att observera att sökmotorerna på internet inte klarar av att söka bland all information. Till exempel material som finns i databaser är ofta sådant som sökmotorerna inte hittar och kan bara hittas med databasernas egna sökfunktioner.

En god informationskälla styr ofta sökningen vidare: i informationskällans innehållsförteckning kan du hitta goda sökord och i källförteckningen och bland informationskällans webblänkar kan du hitta nya informationskällor.

Val av informationskällor

Värt att tänka på vid val av informationskällor:

 • behandlar informationskällan det ämnesområde inom vilket informationen söks
 • omfattar informationskällan en tillräckligt lång tidsperiod eller är informationen tillräckligt färsk
 • på vilket språk behövs informationen
 • är informationen trovärdig
 • materialets tillgänglighet: hur går det att få och är det avgiftsbelagt?

Tryckta källor och källor på internet 

På internet hittar du snabbt information om alla möjliga ämnen, till exempel encyklopediskt innehåll, myndighetsinformation, nyheter och annan aktuell information, skönlitteratur, vetenskapliga artiklar, tidningar och forskningsrapporter, olika debattforum och tjänster. Internet innehåller alltså ett stort antal informationskällor och mängden information är mycket stor. Tänk på vem som helst kan publicera på internet, så det är inte säkert att informationen är exakt och pålitlig. Du måste alltså själv välja och utvärdera informationen. 

Trots att mycket information finns på nätet lönar det sig att också komma ihåg de tryckta källorna. Böcker och artiklar har genomgått en redaktionell process, där man bedömt informationen. Mer ingående studier och forskningslitteratur finns ofta fortfarande bara i tryckt version. Nya forskningsdata publiceras ofta som artiklar: om det inte finns böcker om ett ämne, finns det ofta information om det i form av artiklar.

Var hittar man olika typer av informationskällor?

 • böcker, videor och CD:n: i bibliotekens samlingsdatabaser och genom att söka på internet får dureda på var materialet finns
 • inhemska tidningsartiklar: via Arto, Electra och Depåbibliotekets databas Kontentti kan mandufinna i vilken tidning och i vilket nummer det eftersökta ämnet behandlas
 • utländska tidningsartiklar: artiklar i utländska tidningar kan du sökadirekt på internet eller i t.ex. bibliotekets databaser Ebsco och Pressreader
 • viss tidning: i bibliotekens samlingsdatabaser hitta du uppgifter om tidningar som förvaras på biblioteken
 • expert: experter och kontaktuppgifter finns till exempel på branschorganisationernas webbplatser
 • viss webbplats: webbplatser kan du söka med sökmotorer på internet och i ämnesindex
 • enskilda fakta eller överblick över fakta: encyklopedier, handböcker, lexikon och Wikipedia är goda källor för att leta efter fakta

Exempel på informationskällor på nätet

Bibliotekens samlingsdatabaser

I databaser sammanställs referenser eller dokument i elektronisk form. Bibliotekens samlingsdatabaser är i allmänhet referensdatabaser som innehåller referensuppgifter om artiklar och böcker (författare, titel, publikationsdatum, m.m.). Ämnesorden berättar vilka ämnen som behandlas i boken, I bibliotekens samlingsdatabaser får du alltså i allmänhet information om en bok och dess placering, men du kan inte läsa boken på nätet, utan måste hämta den på biblioteket. Men bibliotekens samlingsdatabaser kan också innehåll material i fulltext, såsom  e-böcker, som kan du kan låna direkt på webben. 

Om du söker litteratur och tryckta verk lönar det sig att söka i bibliotekens samlingsdatabaser. Det kan du göra till exempel i Finna.fi. I Finna finns bibliotekens, museernas och arkivens material. I Finna hittar du litteratur, artiklar, referenser, material i fulltext, bilder, filmer och videor. I Fennica finns information om alla verk som publicerats i Finland. Det lönar sig också att utforska vad som finns i bokhandlar och antikvariat. Adresserna till enskilda biblioteks samlingsdatabaser hittar du i Biblioteksregistret och om biblioteket är med i Finna också i Finna.fi.

Specialdatabaser

Det lönar sig också att söka information i specialdatabaser som upprätthålls av olika expertorganisationer. Det finns många databaser som är avgiftsfria och öppet tillgängliga för alla på internet. Många bibliotek erbjuder dessutom tillgång till avgiftsbelagda specialdatabaser (till exempel HS Aikakone, EBSCO, Oxford Music Online, Naxos Music Library, Rakennustieto, Netmot).  Du hittar specialdatabaser på sidan Databaser och register och i Länkbiblioteket. Tips på databaser hittar du också på Finna-bibliotekens informationssökningssidor. Kom ihåg att du också kan använda tidningar som informationskällor (digi.nationalbiblioteket.fi). 

Källor för skönlitteratur 

Boksampo.fi är en viktig källa för skönlitteratur. I Boksampo hittar du information om författare och romaner, noveller och dikter. Där finns också länkar till andra goda källor för skönlitteratur. Det lönar sig också att söka litterturkällor på Biblioteken.fi:s litteratursida och i Länkbiblioteket. Internationella litteraturkällor kan du söka i till exempel i Goodreads.

Källor för barnlitteratur

Barnböcker lönar det sig att söka i Sidospår. I Sidospår som är en del av Boksampo, finns beskrivningar av barnböcker, lästips och rekommendationer. I Finna.fi samt i Finland barnboksinstuts och i svenska barnboksinstitutets databaser kan du söka efter sagor, ramsor, barnlitteratur och forskningslitteratur. Ramsor och sagor hittar du oftast i tryckta böcker och sagosamlingar.

Källor för musik

Finna.fi är en bra plats att börja söka musik. Finna.fi innehåller förutom bibliotekens samlingsdatabaser också nationaldiskografin Viola som innehåller information om inhemska noter och inspelningar. 

Finskspråkig information om musik, musiktips och artist- och skivpresentationer hittar du i Musiikkikirjastot.fi. Några skivpresentationer finns på svenska. 

Fler informationskällor

Nästa stycke: Hitta information på sociala medier