Blogg

Blogg

Skolsamarbete på Tallinns stadsbibliotek

Elina Hokkanen arbetar som bibliotekarie på Seinäjoki stadsbibliotek. I januari-februari var hon på ett internationellt utbyte till Tallinns centralbibliotek.

Läs mera om artikeln Skolsamarbete på Tallinns stadsbibliotek

Barn och ungas läsande i Finlands grannländer

Hur ser utvecklingen av barns och ungdomars läsförmåga, lästrender och de allmänna bibliotekens påverkan på läsning ut? Vi ställde dessa frågor i grannländerna Norge, Sverige, Danmark och Estland.

Läs mera om artikeln Barn och ungas läsande i Finlands grannländer

Lärarnas önskan: Ett mångsidigare utbud av lättlästa böcker och böcker på elevernas hemspråk i biblioteket

Seinäjokis Erte gjorde under våren och sommaren 2023 en enkät bland F2- och S2-lärare, dvs till lärare som undervisar i finska eller svenska som andra språk. Eleverna i  F2- och S2-undervisningen har ett annat modersmål än finska eller svenska och deras grundläggande språkkunskaper har brister inom något delområde.

Läs mera om artikeln Lärarnas önskan: Ett mångsidigare utbud av lättlästa böcker och böcker på elevernas hemspråk i biblioteket

Hälsningar från Stockholm!

Jag heter Linda Åkerlund och jobbar som barn- och ungdomsbibliotekarie på Finlandsinstitutets bibliotek i Stockholm. Jag besökte Erte i slutet av september och blev frågad att skriva en text om vår verksamhet.

Läs mera om artikeln Hälsningar från Stockholm!

Lärarnas syn på lyckade samarbeten mellan skolan och allmänna bibliotek - traditioner och nya arbetsformer

Seinäjokis Erte presenterade sin verksamhet som en del av Biblioteken.fi-avdelningen på Educa-mässan 27.1-28.1.2023. Erte ville samla information om lärarnas syn på vad ett lyckat samarbete mellan skolan eller småbarnspedagogiken och allmänna bibliotek innebär. På mässan samlades synpunkterna in via ett frågeformulär.

Läs mera om artikeln Lärarnas syn på lyckade samarbeten mellan skolan och allmänna bibliotek - traditioner och nya arbetsformer

Perspektiv på barnbiblioteksarbetet i USA - en tidningspresentation

Den amerikanska organisationen för anställda inom barnbiblioteksarbetet ger ut en egen tidning. Vi läste sommarnumret 2023 noggrannare och hittade många ämnen som var aktuella också inom finländskt barnbiblioteksarbete.

Läs mera om artikeln Perspektiv på barnbiblioteksarbetet i USA - en tidningspresentation

Biblioteket och andra stadiet

Samarbetsmallen består av ett principavatal och samarbetsmallar för yrkesutbildningen och gymnasiet. Läroanstalterna och biblioteken kan använda mallen på det sätt de vill och anpassa innehållet enligt lokala resurser. 

I principavtalet kommer man överens om mål, ansvarsfördelning, kommunikation, kostnader och resurser. 

Läs mera om artikeln Biblioteket och andra stadiet

Kontakter och reflektioner - det lönar sig alltid att utveckla yrkeskompetensen

Jake Hope är en engelsk expert på läsning och barnböcker, som bloggar om de brittiska bibliotekens läsfrämjande praxis. I sitt tredje blogginlägg reflekterar Hope över utvecklingen av yrkeskompetensen och presenterar Youth Libraries Group-nätet för bibliotekarier som arbetar med barn och unga.

Läs mera om artikeln Kontakter och reflektioner - det lönar sig alltid att utveckla yrkeskompetensen

Läsfrämjande verksamhet i Storbritannien: Spel som stöd för barns läsning

Jake Hope är en engelsk expert på läsning och barnböcker, som bloggar om de brittiska bibliotekens läsfrämjande praxis. I sin andra bloggtext presenterar han spelplattformen The reading adventure (på svenska Läsäventyret), som utveklats för att stöda lustläsningen.

Läs mera om artikeln Läsfrämjande verksamhet i Storbritannien: Spel som stöd för barns läsning

Biblioteksarbete i Seattle: Små barn och familjer som kunder

Nytt blogginlägg från USA! I sin andra bloggtext presenterar Mia Spangenberg barnbiblioteksarbetet vid Seattles allmänna bibliotek, med fokus på bebisar och barn under skolåldern.

Läs mera om artikeln Biblioteksarbete i Seattle: Små barn och familjer som kunder