Nyheter från förlag

Pienkustantajen uutuudet - Förlagsmeddelanden till bibliotek är främst avsett för meddelande kring publiceringsverksamhet vid mindre förlag. Inköpsbesluten görs på biblioteken. Därför är det mest effektivt att kontakta biblioteken direkt eller att försöka komma med på listorna vid  Kirjavälitys eller Kirjastopalvelu. Adressuppgifterna för kommunbiblioteken kan vid behov fås i excel-format via Redaktionen för Biblioteken.fi.

Om du vill få förlagsmeddelandena till din e-post skall du först logga in på Logga in länken uppe till höger klicka på Prenumerationer och kryssa för Pienkustantajen uutuudet/Föralgsmeddelanden till bibliotek. Om du inte har ett användarnamn så registrera dig via genom att klicka på Logga in länken och sedan på Skapa nytt konto. 
 

Om du vill skicka in ett förlagsmeddande, så använd det finskspråkiga nyhetsformuläret och välja gruppen Pienkustantajien uutuudet - Förlagsmeddelanden till bibliotek. Fyll i rubrik i Otsikko-fältet och texten i Sisältö-fältet. Svara på kontrollfrågan längst ner "Vilken veckodag kommer efter tisdag?". Svaret är keskiviikko. Klicka sedan på Lähetä. Meddelandet publiceras sedan av redaktionen.