Nyheter från förlag

Forumet Pienkustantajen uutuudet - Förlagsmeddelanden till bibliotek är främst avsett för meddelande kring publiceringsverksamhet vid mindre förlag. Forumet anknyter inte direkt till materialinköp på de enskilda biblioteken. Inköpsbesluten görs på biblioteken. Därför är det mest effektivt att kontakta biblioteken direkt eller att försöka komma med på listorna vid  Kirjavälitys eller Kirjastopalvelu. Adressuppgifterna för kommunbiblioteken kan vid behov rekvieras i excel-format via Redaktionen för Biblioteken.fi.

Om du vill få förlagsmeddelandena till din e-post skall du först logga in på Logga in länken uppe till höger klicka på Prenumerationer och kryssa för Pienkustantajen uutuudet. Om du inte har ett användarnamn så registrera dig via genom att klicka på Logga in länken och sedan på Skapa nytt konto.