Evenemangs- och idébank

Parempi pyy - Selvää suomea: Metsä-näyttely suomen kielen oppimisen tukenä

Kategorier
luonto
työpajat
näyttelyt
kansainvälisyys
Målgrupp
kaikki asiakkaat
maahanmuuttajat
Varaktighet
useamman päivän tapahtuma tai teemaviikko
Beskrivning och målsättning

Toiminnan tarkoituksena on tukea suomen kielen oppimista ja herättää ympäristötietoisuutta.

 

Metsä-näyttely toteutetaan yhteistoiminnallisesti, eri ikäisten Suomeen muuttaneiden ja kantasuomalaisten ihmisten kanssa rakentaen. Metsä-näyttelyn ja näyttelyn rakentamisen avulla käsitellään metsään liittyvää sanastoa ja ympäristöasioita suomenkielellä.

 

Toiminnan pohjana:

    •    ilmiöpohjaisuus (kysymyksin herätetellään virikkein)

    •    osallistujien omat metsäkokemukset ja yhteisen tiedon ja sanaston kerääminen

    •    kerätty tieto ja kokemukset puetaan visuaaliseen muotoon

Suomen kielen tukemisen menetelmänä suomen kielensanojen toisto ja  liittäminen jo opittuun (kuusi, kuusi) 

 

Aktörer och samarbetsparter
Maahanmuuttajajärjestöt, kolmannen sektorin muut toimijat (esim. luonnonsuojelujärjestöt)
Material som behövs och materialets användningsändamål
Materiaalina käytetään kierrätysmateriaali (sanoma- ja aikakauslehdet, luonnonmateriaalit, luonnon materiaalit). Kierrätetään ja uudelleen muotoillaan myös runoja, lauluja, tekstejä.
Hur evenemanget eller idéen genomförs

Näyttelyn perusraamit rakennetaan ennne näyttelyä:

    •    puu, johon tehdään täydennyksiä

    •    esittelyständi

    •    materiaalit metsän rakentamiseksi

 

Säännöllisissä, viikottaisissa tapaamisissa vetäjien tehtävänä on kiinnostuksen herättäminen ja ohjaaminen tiedon lähteille (mistä saa tietoa ja  visualisoinnissa käytettävät tekniikat). 

Näyttelyä ei rakenneta "avajaisiin" valmiiksi, vaan näyttely elää eli se kasvaa ja kehittyy niin että jokainen kävijä ja osallistuja halutessaan voi lisätä ja muokata näyttelyä.

Näyttely rakennetaan installaatioksi, niin että siihen tulee taiteellisia ja tiedollisia elementtejä. Näyttelyn rakentamiseen käytetään monenlaisia menetelmiä (kuvataidetta, valokuvausta, luonnon materiaaleja, kierrätysmateriaalia ja erilaisia infoaineistoja internetistä ja kirjaston kokoelmista).

 

Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen och Kontaktuppgifter
Turun kaupunginkirjasto
susanna Kolehmainen, susanna.kolehmainen@turku.fi