Evenemangs- och idébank

Leikki-ikäisten sanataidepajat: Satuaamut ja -hetket

Kategorier
kirjallisuus
sadut
musiikki
taide
työpajat
teatteri / performanssit
käsityöt / käsillä tekeminen
asiakkaiden osallisuus ja yhteistyö
Målgrupp
lapset
aikuiset
maahanmuuttajat
Varaktighet
0-2h
Pris
under 500€
Beskrivning och målsättning
Kirja ja koira

Kuka kertoisi tänään tarinan?

Leikki-ikäisille lapsille suunnittelluissa sanataidepajoissamme tärkeintä on kiireetön ja hyväksyvä tunnelma, jossa kaikenlaisille sanoille ja kokemuksille on tilaa. Usein kerrontaan ja kuunteluun yhdistetään myös leikkiä, liikettä, piirtämistä, maalaamista tai näyttelemistä. Vanhemmille, ohjaajille, varhaiskasvatus ja koulujen henkilöstölle suunnitellut koulutuksemme antavat uusia tapoja toimia lasten kanssa arjessa.

Satupalvelumme rakentuvat saduttamis-metodin ympärille. Saduttaminen on tutkitusti lapsen hyvinvointia edistävää, ja auttaa lasta tunteiden sanoittamisessa, ilmaisussa ja niiden käsittelyssä. Yhteiset satujen, lorujen ja tarinoiden kautta koetut läsnäolon hetket luovat turvallisuutta ja auttavat lasta kehittyvässä itseilmaisussa.

Tarjolla on useita eri vaihtoehtoja:

Lasten satuaamuissa luetaan ja leikitään yhdessä, kuunnellaan tarinoita ja kerrotaan niitä itsekin. Aamuhetken aikana sanataideohjaaja herättelee luovaan kerrontaan ja tarinointiin hellästi kertomusten avulla. Satutuokiot voidaan toteuttaa monin eri tavoin, mm. lapsiryhmän aamutuokiona, lasten ja aikuisten yhteisenä tarinapiirinä, tai suomea toisena kielenä puhuvat ja suomenkieliset lapset yhteen kokoavana kielikylpyryhmänä.
 

Läsnäolon sadutuksessa tarinoidaan, loruillaan, leikitään, koetaan ja ihmetellään yhdessä ja yksilöinä 2-3 vuotiaiden pienryhmissä. Sanataidepajoissa tärkeintä on kiireetön ja hyväksyvä tunnelma, jossa kaikenlaisille sanoille ja kokemuksille on tilaa. Hetken aikana sanataideohejaaja saduttaa lapsia ja rohkaisee heitä kertomaan omia tarinoitaan, tunteitaan ja ajatuksiaan. Samalla opetellaan myös kuuntelemaan, sanoittamaan tuntemuksia ja ajatuksia sekä kertomaan iloisista, surullisista tai pelottavista asioista. Yhdessä tehty tarina kirjoitetaan ylös ja jaetaan hetken jälkeen lasten vanhemmille, hoitajille tai muille mukana olleille.

Saduttaminen on tutkitusti lapsen hyvinvointia edistävää, ja auttaa lasta tunteiden sanoittamisessa, ilmaisussa ja niiden käsittelyssä. Lapsi kokee lisäksi että häntä kuunnellaan ja oppii arvostamaan itseään. Aikuiset taas oppivat lapsen ”oman äänen” mikä auttaa arjen viestinnässä.

Satutädin kerro ja piirrä –tuokio yhdistää sanallisen ja kuvallisen ilmaisun lapsille sopivalla ja innostavalla tavalla, luoden elämyksellisen mielikuvitusmatkan arkeen. Kirjan talon omat satutädit tuovat kerronnallisen tuokion joko hoitopäivään, tapahtumaan tai syntymäpäiville. Satutätimme kertoo pohjustaa sadun joka rakennetaan yhdessä lasten kanssa, jonka jälkeen lapset ja sanataideohjaaja kuvittavat sen yhdessä.


Lisätietoja: 
http://www.kirjantalo.org/lapsille-ja-nuorille/satupalvelut/

Rekommenderad tidpunkt
Aamupäivät, alkuiltapäivät
Aktörer och samarbetsparter
Kirjan talo - Bokens hus ry
Material som behövs och materialets användningsändamål
Materiaalit riippuvat toteutettavasta sanataidepajasta. Materiaalit tuodaan sanataiteilijoiden mukana tapahtumaan.
Tillstånd, avtal och upphovsrättsfrågor
Sopimus Kirjan talo - bokens hus ry:n kanssa. Kirjan talon sanataiteilijoilla on oikeus käyttää valmiita konsepteja työssään.
Hur evenemanget eller idéen genomförs

Tapahtuma toteutetaan kaikille avoimena sanataidetyöpajana.

I vilket skede borde man börja ordna evenemanget, motiveringar
Järjestelyt on hyvä aloittaa n. kuukausi ennen tilaisuutta, jotta tilaisuutta on aikaa markkinoida osallistujille. Varsinaisia muita järjestelyitä ei ole tai on hyvin vähän.
Informering
Kirjan talo auttaa tiedotuksessa ja markkinoinnissa omien somekanaviensa kautta.
Annat att ta i beaktande
-
Inverkan på annan verksamhet i biblioteket, t.ex. oväsen
-
Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen och Kontaktuppgifter
Pansio, Lauste, Runosmäki, Jäkärlä, Hirvensalo, Varissuo, Turun pääkirjasto
Petri Tähtinen, kirjantalo@gmail.com, +358 44 552 7737