Tutkimusmatka kirjastoon

Beskrivning och målsättning

Tutkimusmatkalla kirjastoon seikkaillaan pareittain kirjaston käytävillä ja hyllyväleissä, ratkotaan tehtäviä ja etsitään mm. itseä kiinnostavaa luettavaa. Tehtäviin ei ole ns. oikeita vastauksia, vaan löydöksistä otetaan hauskoja kuvia. Kuvaamiseen pohjautuva tehtävävalinta perustuu mm. OPS 2016 monilukutaidon kehittämisen tavoitteisiin. Tavoitteena on kehittää oppilaiden positiivista ja mutkatonta suhdetta kirjaan, kirjastoon ja lukemiseen.

Kategorier
litteratur
biblioteksanvändning / informationssökning
mediefostran
pekplattor
valokuvaus
Målgrupp
barn
Evenemangets längd
0-2h
Kostnader för evenemanget
gratis
Aktörer och samarbetsparter
Yhteistyö opettajan kanssa.
Material som behövs och materialets användningsändamål
Parille yhteinen kuvausväline, esim. tabletti.
Kirjasairaalaan eri tavoin pilalle menneitä poistokirjoja, sakset, kyniä jne.
Opastelaput kirjastotilaan (eläinkirjoja, musiikkia, lasten musiikkia, harrastus- ym. tietokirjoja, sarjakuvia, vitsikirjoja, helppolukuiset kirjat, sanomalehdet, kirjasairaala, pilalle menneitä yhteisiä kirjoja).
Tehtäväkortit.
Hur evenemanget eller idéen genomförs

Ennakkovalmistelut:
Yhteistyössä opettajien kanssa sovitaan vierailuajasta ja sen kestosta, ryhmäkoosta (puoli luokkaa/koko luokka) ja kuvausvälineestä.

Koulussa varmistetaan mukaan otettavien laitteiden toimivuus, kokeillaan etukäteen kuvaamista oppilaiden kanssa (aloittelijan taidot riittävät) ja sovitaan valmiiksi työskentelyparit.

Kirjastossa laaditaan/tarkistetaan tehtäväkortit (huom. kierrätys). Ennen ryhmän tuloa rakennetaan kirjasairaala ja kiinnitetään paikoilleen tarvittavat opastelaput.

Ryhmäkäynnin aikana:
Tutkimusmatkan oppaana toimii kirjaston työntekijä, joka esittelee aluksi lyhyesti kirjastotilaa ja kertoo opastelappujen liittyvän tehtäviin. Kierroksen jälkeen kerrotaan pääpiirteittäin tehtävistä ja tehtävien tekoon käytettävissä olevasta ajasta. Jokaiselle oppilasparille jaetaan yhteinen tehtäväkortti, jossa on ympyröitynä se tehtävä, josta kyseinen pari aloittaa tehtävien teon. Tämän jälkeen opettaja jakaa laitteet oppilaspareille. Kirjaston työntekijä ja opettaja auttavat tarvittaessa tehtävien ymmärtämisessä ja laitteiden käytössä.

Tehtävien suoritusjärjestys on periaatteessa vapaa, eli jos jossakin paikassa on ruuhkaa, tähän tehtäväntekoon voi palata myöhemmin. Ei haittaa, jos jokin tehtäväkortin tehtävä jää tekemättä, mutta nopeimmille annetaan lisätehtäviä. Kun tehtävien tekoon tarkoitettu aika on päättynyt, kokoonnutaan yhteen, jutellaan lyhyesti tehtävistä (oliko vaikeaa/mikä hauskinta), palautetaan tehtävälaput ja laitteet sekä kiitetään käynnistä.  Jos luokan on samalla käynnillä tarkoitus lainata luettavaa, siihen varataan lisäaikaa.

Tehtäväkortti:

1. Etsikää lastenosastolta kiva kirja, joka kertoo omista harrastuksistanne. Ottakaa kirjaselfie, jossa on pelleilyilmeet.

2. Etsikää aikuisten osastolta kiinnostava eläinkirja. Ottakaa kirjaselfie, jossa on iloiset ilmeet.

3. Etsikää lastenosastolta Mauri Kunnaksen kirjoittama kirja. Ottakaa kirjaselfie, jossa on hämmästyneet ilmeet.

4. Etsikää lehtienlukusalista sanomalehti nimeltä xxxx. Avatkaa sivu 3. Ottakaa valokuva sivun ensimmäisestä kuvasta. Miettikää yhdessä, mistä se kertoo.

5. Valitkaa hyvä CD-levy. Leikkikää, että olette levyn esiintyjiä (esimerkiksi rock-tähtiä). Ottakaa selfie yhdessä levynne kanssa.

6. Etsikää vessa. Ottakaa kuva muistoksi.

7. Tutkikaa “kirjasairaalan” rikkinäisiä kirjoja. Kuvitelkaa tilanne, jossa jokin näistä yhteisistä kirjoista on mennyt pilalle. Näyttele tilanne. Parisi ottaa siitä kuvan.

8. Valitkaa molemmille oma kiva kirja lainattavaksi. Ottakaa kummastakin oma selfie, oman kirjan kanssa.

Ennen tehtävien tekoa tai niiden aikana selvitetään tarvittaessa, mitä ovat kirjaselfie/bookselfie, kirjanaama/bookface (esim. tehtäväkortin kuvituksen avulla).

Lisäksi lisätehtäviä nopeimmille.

Jatkokäsittely koulussa:
Katsotaan otettuja kuvia yhdessä ja kerrataan kirjastokäynnillä opittuja asioita. Pohditaan, missä onnistuneimpia kuvia voisi julkaista ja mitä julkaistessa kannattaa ottaa huomioon.

Tutkimusmatkan suunnitteli Mari Lampela vuoden 2013 AVI-hankkeen aikana. Jokioisissa tutkimusmatkoja on tehty 1­–2-luokkalaisten kanssa sekä 1-luokkalaisten ja heidän kummioppilaidensa yhteisenä ohjelmana. Tutkimusmatka soveltuu hyvin myös isommille oppilaille.

Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen
Jokioisten kunnankirjasto
Kontaktuppgifter
jokioisten.kirjasto@jokioinen.fi