Evenemangs- och idébank

Lukemisen teemaviikko

Varaktighet
useamman päivän tapahtuma tai teemaviikko
Beskrivning och målsättning

Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa kiinnostaisi, mutta ei oikein tietoa mitä se voisi olla? No, esimerkiksi yhteinen teemaviikko lukemisesta. Mukaan voi pyytää myös muita paikallisia lapsiperheiden parissa toimivia tahoja.

Yhteisellä teemaviikolla jokainen toimija voi omassa toiminnassaan nostaa lukemista ja sen merkitystä esiin parhaaksi katsomallaan tavalla. Lisäksi kirjaston päiväkotivierailut tai päiväkodin kirjastovierailut sopivat hyvin teemaviikon ohjelmaan. Satutuokioita voi teemaviikon kunniaksi viedä vaikka perhekerhoihin.

Viikon voi toteuttaa matalallakin kynnyksellä, mutta jos aikaa on, erilaiset somekampanjat (#päiväniltasatuvinkit tms) tuovat myös näkyvyyttä.

Aktörer och samarbetsparter
Varhaiskasvatus, muut lapsiperhetoimintaa järjestävät tahot (esim. seurakunta), paikallinen media...
I vilket skede borde man börja ordna evenemanget, motiveringar
Teemaviikon vain varhaiskasvatuksen ja kirjaston välillä voinee sopia kuukaudenkin varoajalla, mutta jos tarkoitus on järjestää esimerkiksi kaikille avoin tapahtuma kirjastossa, pitää varata enemmän aikaa myös viestintään.

Teemaviikko vaatii tilanteesta riippuen eri määrän satutuntiaineistoa ja vinkattavaa sisältöä vaikka sosiaaliseen mediaan, joten myös aineiston etsimiselle kannattaa varata aikaa.
Informering
Sisäisesti kirjaston ja varhaiskasvatuksen (ja muiden toimijoiden) välillä. Jos teemaviikon ohjelmaan sisältyy kaikille avointa osuutta, tästä kannattaa tiedottaa kirjaston normaaleissa viestintäkanavissa. Teemaviikkoon on helppo yhdistää myös erilaisia viestintäkampanjoita.
Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen och Kontaktuppgifter
Sievin kirjasto
sievinkirjasto@sievi.fi