Kaksikielinen satutunti

Beskrivning och målsättning

Kaksikielinen satutunti on satutunti, jolla sama teos luetaan suomeksi/ruotsiksi sekä jollain vieraalla kielellä. Kaksikieliset satutunnit ovat keino tuoda esiin kirjaston palveluita sen monikielisille asiakkaille, nostaa esille monikielistä aineistoa ja tavoittaa monikielisiä perheitä. Ne edistävät lukutaidon kehittymistä, kiinnostusta lukemiseen ja positiivista asennetta oppimiseen. Niiden avulla lapset voidaan myös tutustuttaa uusiin kieliin.

Kategorier
internationalism
litteratur
sagor
teater / performans
Målgrupp
barn
invandrare
Evenemangets längd
0-2h
Rekommenderad tidpunkt
Aamupäivä
Aktörer och samarbetsparter
Kirjasto, varhaiskasvatus ja esiopetus, yhdistykset ja järjestöt, vapaaehtoiset
Material som behövs och materialets användningsändamål
Satutunnin aikana luettava kirja suomeksi/ruotsiksi ja jollain vieraalla kielellä.
Tillstånd, avtal och upphovsrättsfrågor
Luettavia teoksia varten on pyydettävä lupa teosten tekijöiltä.
Hur evenemanget eller idéen genomförs

Kaksikielisen satutunnin toteuttamisen löytyy ohjeita opaskirjasta.

Vinkkejä sopivien teosten löytämiseen löytyy täältä kuvakirjat ja täältä satukirjat.

I vilket skede borde man börja ordna evenemanget, motiveringar
Suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin, jotta pidettävää satutuntia ehditään harjoitella ja tapahtumasta ehditään tiedottamaan kohderyhmää.
Informering
Kaksikielisistä satutunneista kannattaa tiedottaa varhaiskasvatuksen toimijoita, paikallisia yhdistyksiä sekä kirjastonkäyttäjiä. Varhaiskasvatuksen kautta tavoitetaan päiväkotiryhmät, esikouluryhmät ja perheet ja maahanmuuttajaperheitä voidaan tavoittaa myös paikallisten toimijoiden kautta. Kaksikielistä satutunneista kannattaa tiedottaa myös kirjastonkäyttäjiä sekä kirjaston potentiaalisia käyttäjiä.
Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen
Monikielinen kirjasto
Kontaktuppgifter
monikielinenkirjasto@hel.fi
Inverkan på annan verksamhet i biblioteket, t.ex. oväsen
Satutunti kannattaa järjestää häiriöttömässä tilassa.