Evenemangs- och idébank

Kaksikielinen satutunti

Kategorier
kansainvälisyys
kirjallisuus
sadut
teatteri / performanssit
Målgrupp
lapset
maahanmuuttajat
Varaktighet
0-2h
Beskrivning och målsättning

Kaksikielinen satutunti on satutunti, jolla sama teos luetaan suomeksi/ruotsiksi sekä jollain vieraalla kielellä. Kaksikieliset satutunnit ovat keino tuoda esiin kirjaston palveluita sen monikielisille asiakkaille, nostaa esille monikielistä aineistoa ja tavoittaa monikielisiä perheitä. Ne edistävät lukutaidon kehittymistä, kiinnostusta lukemiseen ja positiivista asennetta oppimiseen. Niiden avulla lapset voidaan myös tutustuttaa uusiin kieliin.

Rekommenderad tidpunkt
Aamupäivä
Aktörer och samarbetsparter
Kirjasto, varhaiskasvatus ja esiopetus, yhdistykset ja järjestöt, vapaaehtoiset
Material som behövs och materialets användningsändamål
Satutunnin aikana luettava kirja suomeksi/ruotsiksi ja jollain vieraalla kielellä.
Tillstånd, avtal och upphovsrättsfrågor
Luettavia teoksia varten on pyydettävä lupa teosten tekijöiltä.
Hur evenemanget eller idéen genomförs

Kaksikielisen satutunnin toteuttamisen löytyy ohjeita opaskirjasta.

Vinkkejä sopivien teosten löytämiseen löytyy täältä kuvakirjat ja täältä satukirjat.

I vilket skede borde man börja ordna evenemanget, motiveringar
Suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin, jotta pidettävää satutuntia ehditään harjoitella ja tapahtumasta ehditään tiedottamaan kohderyhmää.
Informering
Kaksikielisistä satutunneista kannattaa tiedottaa varhaiskasvatuksen toimijoita, paikallisia yhdistyksiä sekä kirjastonkäyttäjiä. Varhaiskasvatuksen kautta tavoitetaan päiväkotiryhmät, esikouluryhmät ja perheet ja maahanmuuttajaperheitä voidaan tavoittaa myös paikallisten toimijoiden kautta. Kaksikielistä satutunneista kannattaa tiedottaa myös kirjastonkäyttäjiä sekä kirjaston potentiaalisia käyttäjiä.
Inverkan på annan verksamhet i biblioteket, t.ex. oväsen
Satutunti kannattaa järjestää häiriöttömässä tilassa.
Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen och Kontaktuppgifter
Monikielinen kirjasto
monikielinenkirjasto@hel.fi