Evenemangs- och idébank

Selkokielinen 24 hyvää asiaa kirjastossa -sarja harjoitustyönä vieraskieliselle työharjoittelijalle

Kategorier
digiopastus
kansainvälisyys
kirjastonkäyttö / tiedonhaku
kirjoittaminen
musiikki
näyttelyt
työpajat
Målgrupp
ikäihmiset
maahanmuuttajat
kirjaston henkilökunta
Varaktighet
jokin muu
Beskrivning och målsättning

Kotikieleltään ei-suomenkielinen kotoutumiskoulutuksen opiskelija tekee kolmen viikon työharjoittelussa ohjatusti teksti + kuva -kokonaisuuden, joka on tarkoitettu selkokieltä tarvitsevien kirjastonkäytön itseopiskeluun ja opettajille, jotka tuovat kirjastoon ryhmiä kirjastonkäytön oppimisen tavoittein.

24 hyvää asiaa kirjastossa -juttu on tehty, että korkeasti koulutettu työharjoittelija saa työstää kirjaston tuntemustaan, suomen kieltä ja selkokieltä harjoitteluaikana ja välittää tietoa kirjaston palveluista myös omalla kielellään.

Tässä oleva esimerkki on jutun suomenkielinen versio, 26 sivua. Sama on myös turkiksi.

Juttu on alkujaan ajateltu ilmestymään sarjana esim. verkkokirjaston uutisissa, mutta se on  julkaistu levitettävässä PDF-muodossa.

Sisältö: 24 hyvää asiaa kirjastossa

Katso myös Hämeenlinnan maahanmuuttajatyön MyIntegration.fi blogi, jossa kirjastonhoitaja Sini Kiuas kartoittaa em. sarjan tekijä Said Mihlin töitä kirjastossa.

 

Rekommenderad tidpunkt
opiskelijalle esim. kotoutumiskoulutuksen moduuli 3 tai 4
Aktörer och samarbetsparter
kotoutumiskoulutuksenryhmien opiskelijat ja opettajat, kaupungin tai kunnan maahanmuuttajapalvelut, kaupungin tai kunnan monikulttuurinen verkosto
Tillstånd, avtal och upphovsrättsfrågor
Kirjaston työaikana tehtyyn materiaaliin kirjastolla on tekijänoikeus.
Hur evenemanget eller idéen genomförs

Ennen kuin idea lanseerataan opiskelijalle, olisi hyvä varmistaa sarjalle jokin julkaisupaikka. Jos ei se ole verkkokirjastossa esim. opetusmateriaalien joukossa, sille voi olla kotoutumismielessä tehdyllä sivustolla, tai sitten sitä levitetään PDF-muodossa. 

1. Ohjataan harjoittelija listaamaan hyviä asioita tai palveluita, joita kirjastosta olisi kiinnostava kertoa niille, jotka eivät niistä vielä tiedä.

2. Ohjataan ottamaan valokuvia, jotka kertovat myös ilman sanoja.

3. Täydennetään opiskelijan listaa ja annetaan ideoita ja lisätietoa niiltä osin kuin kirjaston kannalta on mielekästä jakaa infoa palveluistaan.

4. Annetaan opiskelijalle perustiedot selkokielestä (esim. otetaan mukaan koulutuspäivään tai ohjataan katsomaan selkokielen itseopiskelumateriaali). 

5. Toimitetaan materiaalia opiskelijan kanssa.

6. Mietitään jutun levitystä opiskelijan kanssa.

7. Huolehditaan, että opiskelija saa materiaalista palautetta paitsi ohjaavalta kirjastolaiselta, myös niiltä tahoilta, jotka kommentoivat materiaalia, esim. muut kirjastolaiset, selkokielen asiantuntija, opettajat ja opiskelijakaverit.

I vilket skede borde man börja ordna evenemanget, motiveringar
Opiskelijan harjoittelun alussa voi kartoittaa viikkolukujärjestykseen tulevien viikkojen harjoitteluajan isot työt. Eli aikataulutetaan sen tekemistä ohjattua ja itsenäistä tekemistä etukäteen joka päivään. Kolmeviikkoinen harjoittelu riittää yhden 24-osaisen sarjan tekemiseen opiskelijalle, kirjastolaiselta voi mennä enemmän aikaa materiaalin viimeistelyyn, saavutettavaksi asiakirjaksi saattamiseen tai kotisivuille tekemiseen ei-PDF-muodossa. Mutta osiahan ei tarvitse olla näin monta, vaan hyvien asioiden haku voidaan sopeuttaa resursseihin, esim. joku voi tehdä 5-osaisen sarjan.
Informering
Kun materiaali on valmis, sen jakelu kaupungissa tai kunnassa olevan monikulttuurisen verkoston sähköpostilistan ja/tai sivuston kautta, maahanmuuttajapalveluiden kautta ja kirjaston oppilaitosopekontaktien kautta. Inspiraatioksi muille -ajatuksella materiaalin voi antaa alueellista kehittämistehtävää hoitavalle kirjastolle ja Monikieliselle kirjastolle, joitten verkostojen kautta idea voi levitä.
Annat att ta i beaktande
Tätä on todella hauska tehdä, jos materiaalille on olemassa iso tilaus ja harjoittelija on motivoitunut auttamaan kirjastoa.
Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen och Kontaktuppgifter
Hämeenlinnan kaupunginkirjasto
sini.kiuas@hameenlinna.fi