Ny studiehelhet inom ämnet informationsvetenskap startar 4.10.2021

Hösten 2021 startar en ny studiehelhet omfattande 60 sp inom ämnet informationsvetenskap via Öppna universitetet vid Åbo Akademi. Studierna pågår under 3 års tid och är anpassad för personer i arbetslivet. Det mesta av studierna sker via nätet, några träffar i Åbo ingår. Anmälan kan göras från och med 16.8.2021.

Välkommen med!

Ort
Åbo
Börjar
Organisation
Öppna universietet vid Åbo Akademi
Kontaktperson
Nancy Pettersson
Telefon
02-215 4948
Avgift
50€/termin
Fortbildningens eller seminariets tema