Evenemangs- och idébank

Det spökar på biblioteket

Kategorier
juhlapyhät
sadut
teatteri / performanssit
Målgrupp
kaikki asiakkaat
lapset
Varaktighet
0-2h
Pris
under 100€
Mer information: Pynt, pysselmaterial och färgpennor.
Beskrivning och målsättning

Ordnas i samband med Halloween. Bibliotekslokalen pyntas med spindelnät, fladdermöss, spöken och ljusslingor. Ingen vanlig belysning är på under spökkvällen, bara ljusslingor och ficklampor. Evenemanget är öppet för alla. Deltagarna uppmanas komma utklädda.

Dramatiserad sagostund för de yngsta och högläsning av läskigare sagor för de äldre barnen. Färgläggning och brädspel. På filialbibliotek har det även ordnats servering av popcorn och godsaker i samarbete med lokala föräldraföreningar.

Rekommenderad tidpunkt
31.10
Aktörer och samarbetsparter
Fritidskansliet, föräldraföreningar, Hem och Skola.
Material som behövs och materialets användningsändamål
Kostnadsfria färgläggningsbilder och färgpennor.
Pysselmaterial till pynt med spöktema.
Ljusslingor och batteridrivna ljus.
Tillstånd, avtal och upphovsrättsfrågor
Tillåtelse av författarna att använda sagorna som väljs ut till högläsning.
Hur evenemanget eller idéen genomförs

Bibliotekspersonalen väljer datum och kontrollerar med lokala föreningar så att det inte krockar med andra evenemang för målgruppen.

Sagoläsarna kontaktas, brukar ha två stycken en för yngre barn och en för äldre.

Sagorna väljs ut och tillstånd kontrolleras.

Biblioteket pyntas under ca 1 veckas tid före evenemanget.

Minst 2 ur bibliotekspersonalen jobbar under evenemanget. En person vid kundtjänst och en person som håller ordning och svarar på frågor.

I vilket skede borde man börja ordna evenemanget, motiveringar
Besluta om datum, kontakta sagoläsare samt kontrollera tillstånd 2 månader före.
Marknadsföra minst 2 veckor på förhand
Pynta bibliotekslokalen 1 vecka på förhand.
Informering
Marknadsföring via kommunens infoblad som går ut som offentligt meddelande till alla kommuninvånare. Marknadsföring till alla grundskolor och daghem, fysiska marknadsföringslappar i bibliotekslokalen, på lunchrestauranger och på butikers anslagstavlor. Sociala medier - Facebook och Instagram. Österbottens evenemangskalender. Bibliotekets och kommunens webbsidor.

Under evenemanget lapp på biblioteksdörren och tema-pyntning vid ingången.

Efteråt tackas sagoläsarna och alla deltagare via inlägg på sociala medier.
Annat att ta i beaktande
Det tar längre tid än man tror att samla ihop pynt på temat. Avlägg tid för personalens pyssel eller att inhandla färdigt pynt.

Lägg ordentligt med tid på att välja ut saga och kontrollera tillstånd för användning.
Inverkan på annan verksamhet i biblioteket, t.ex. oväsen
Biblioteket är mörklagt under 2h, endast ljusslingor och ficklampor lyser.
Många deltagare, kan upplevas rörigt av övriga besökare.
Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen och Kontaktuppgifter
Malax kommunbibliotek
Linnéa Prost, 040-6507984