Evenemangs- och idébank

Suomalainen kulttuuri -verkkokurssi

Kategorier
digiopastus
historia
kansainvälisyys
kirjallisuus
kirjastonkäyttö / tiedonhaku
luonto
opastus
taide
Målgrupp
aikuiset
maahanmuuttajat
Varaktighet
säännöllisesti kokoontuva kerho tms.
Pris
över 500€
Mer information: Toiminnan suunnittelu ja toteutus hankittiin ostopalveluna suomen kielen oppimisen ja kotoutumisen tukemiseen perehtyneeltä kolmannen sektorin toimijalta.
Beskrivning och målsättning

Kirjasto- ja kulttuuri-integraatio Suomeen -projektin tavoitteena oli edistää osallistujien suomen kielen taitoa sekä kielen perusteiden oppimista ja oppimis- ja vuorovaikutustaitoja, kotoutumisprosessia tukien. Toiminnan aikana opetettiin myös monilukutaitoa, kielitietoista monikulttuurisuutta sekä vahvistettiin eri medioiden käyttämistä. 

Projektin aikana (2021-2022) järjestettiin Turun kaupunginkirjastossa Suomalainen kulttuuri -verkkokurssi, osana Suomen sanat verkossa -palvelukokonaisuutta. Toiminta toteutui kahtena päivänä viikossa ajalla 16.8.2021 - 28.4.2022. Kurssin lisäksi ohjelmaan kuuluivat kirjastovierailut, kaupunkiretket ja retket luontoon sekä museoihin. Projekti toteutettiin Lounais-Suomen Alueviraston myöntämän valtionavustuksen turvin.

Aktörer och samarbetsparter
Turun kaupunginkirjasto ja Turun Naiskeskus-yhdistys ry.
Material som behövs och materialets användningsändamål
Verkkokurssin järjestämiseen tarvittava alusta, esim. Teams, Zoom.
Hur evenemanget eller idéen genomförs

Projektin aikana löydetyt hyvät käytännöt ja esimerkit Suomalainen kulttuuri -verkkokurssin toteutuksesta on koottu yhteen toimintamalliksi, joka löytyy verkosta:

Kirjasto - ja kulttuuri-integraatio Suomeen -toimintamalli

 

Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen och Kontaktuppgifter
Turun kaupunginkirjasto
tututsanat@gmail.com