Evenemangs- och idébank

Senioreiden vertaisopastus tietokoneen ja netin käytössä

Kategorier
tabletit
muu tietotekniikka
opastus
asiakkaiden osallisuus ja yhteistyö
Målgrupp
ikäihmiset
Varaktighet
säännöllisesti kokoontuva kerho tms.
Pris
gratis
Beskrivning och målsättning

Senioreiden vertaisopastuksessa vapaaehtoiset seniorit auttavat muita ikäihmisiä tietokoneen ja internetin peruskäytössä.

Vertaisopastus on henkilökohtaista tai tapahtuu muutaman ihmisen pienryhmässä. Opastettava voi halutessaan tuoda mukaan oman laitteensa, johon toivoo saavansa opastusta. Opastus lähtee opastettavan tarpeista (esim. sähköpostin luominen, verkkopankin käyttö jne.). Opastettava itse kokeilee ja opastaja istuu vieressä. Opastusta saa myös tabletin ja älypuhelimen käytössä. Laitevikoja tai verkko-ongelmia ei korjata, vaan kyse on perusopastuksesta. Opastukseen voi osallistua kerran, tai vaikka joka kerta. Opastajaksi voi tulla kuka vain, joka itse käyttää säännöllisesti tietokonetta ja nettiä. 

Opastusta voidaan järjestää vaikka joka viikko, tai esim. 6-7 kertaa keväällä ja 6-7 kertaa syksyllä. Kirjaston rooli on löytää opastusta antavat seniorit ja opastusta tarvitsevat asiakkaat. Tämä tapahtuu markkinoinnilla ja ilmoittelulla. Kirjasto myös antaa käyttöön tilan (esim. atk-luokka) ja kirjaston henkilökuntaan kuuluva on aina mukana opastustilanteissa. 

Yhä useammat palvelut löytyvät vain verkosta. Vertaisopastuksen tavoitteena on tarjota apua niille senioreille, joiden taidot esimerkiksi sähköisten palveluiden käytössä ovat heikot. Lisäksi vertaisopastus lisää yhteisöllisyyden tunnetta. Myös opastajat tuntevat hyötyvänsä vertaisopastuksesta, koska heille tarjoutuu mahdollisuus auttaa muita. 

Vertaisopastukseen voivat osallistua myös muut kuin seniorit (esim. työttömät). Vertaisopastusta voi myös kehittää muuhun asiakastoimintaan. 

Aktörer och samarbetsparter
Vanhustyön keskusliiton sivulta löytyy materiaalia: vtkl.fi/seniorsurf (helmikuussa 2016 materiaalipankkia täydennetään)
Material som behövs och materialets användningsändamål
Vertaisopastuksen järjestämiseen tarvitaan muutamia tietokoneita ja nettiyhteys, pöytiä ja tuoleja asiakkaiden omia laitteita varten. Toimintaa varten tarvitaan kirjastolta yhteyshenkilö ja tiedottaja. Työaikaa menee noin 3h/vko, jos toimintaa järjestetään 2h/vko.

Tillstånd, avtal och upphovsrättsfrågor
Vertaisopastajat allekirjoittavat Nettiopastajan säännöt ja ohjeet -lomakkeen (kts. tarkemmin alla) ja yhteystietolomakkeen.
Hur evenemanget eller idéen genomförs

Hanki ensin opastajat: tee tiedote ja kerro siinä minkälaisesta vapaaehtoistoiminnasta on kyse ja mitä vapaaehtoiselta vertaisopastajalta vaaditaan (perustietokone- ja nettitaidot).

Pidä vertaisopastajille muutaman tunnin koulutustilaisuus. Se ei ole teknistä, vaan koulutuksessa käydään läpi mahdollisesti hankalia opastustilanteita ja vertaisopastuksen periaatteita. Opastajat allekirjoittavat Vanhustyön keskusliiton laatiman Nettiopastajan säännöt ja ohjeet -lomakkeen. Tämä lomake ja muuta hyödyllistä materiaalia löytyy osoitteesta vtkl.fi/seniorsurf (Huom, vasta helmikuusta 2016 alkaen). Lisäksi opastajat täyttävät yhteystietolomakkeen kirjastoa varten (hyvä tietää ketkä opastajina toimivat).  Koulutuksen voi vetää kirjaston vertaisopastuksen yhteyshenkilö. 

Tiedota vertaisopastuksesta laajasti paikallisessa mediassa. Yritä saada läpi lehti- ja radiojuttuja. Yleensä kiinnostus opastukseen on hyvin suurta, jos vain tieto saadaan leviämään. 

Osallistumiskynnys kannattaa pitää mahdollisimman matalana. Hämeenlinnan kirjastossa ei pyydetty ennakkoilmoittautumista ja paikalle tuli paljon opastettavia. Kaikki sujui kuitenkin erinomaisesti. 

Ole aina paikalla opastustilanteissa! Varaa opastustilaan tyhjiä pöytiä asiakkaiden omia läppäreitä varten. Varaa iOS-tableteille ja Android -tableteille oma pöytä ja opastajat. On hyvä, jos tilassa on paljon pistorasioita. 

Pidä yhteyttä opastajiin koko kauden ajan. Kysy heidän kokemuksiaan, ole heidän tukenaan. Kerro myös opastettaville opastustilaisuuksien alussa, että heitä opastavat vapaaehtoiset opastajat (pienet aplodit ilahduttavat opastajia aina...)  

Kauden lopuksi voit kysellä myös opastettavien mielipidettä esim. yksinkertaisella lomakkeella.

Jos mahdollista, tarjoa kauden lopuksi vapaaehtoisille opastajille pullakahvit tai lounas, tai pieni yllätyslahja (lahjakortti tms.)

I vilket skede borde man börja ordna evenemanget, motiveringar
Aloita muutama kuukausi ennen toiminnan alkamista, sillä ensin on löydettävä opastajat ja tarjottava heille koulutus. Vasta sen jälkeen voi varsinainen vertaisopastus alkaa.
Informering
Kaksi tiedotuskierrosta: Ensin vertaisopastajien hakeminen ja sitten vertaisopastuksen käynnistämiseen liittyvä tiedotus.
Inverkan på annan verksamhet i biblioteket, t.ex. oväsen
Avaa kirjaston koneet, tarkista nettiyhteys. Varaa paikalle tyhjiä pöytiä ja tuoleja (asiakkaiden omia koneita varten). Jaa läppäri- ja tablettiasiakkaat eri pöytiin. Tablettiopastettavat kannattaa jakaa vielä Android-laite, ja ipad-pöydiksi, joilla on omat opastajansa.
Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen och Kontaktuppgifter
Hämeenlinnan pääkirjasto sekä Lammin ja Hauhon lähikirjastot.
hanna.kaisti@hameenlinna.fi; 050-363 4417