Rekommendation om digitalkompetens och videor om digital delaktighet

Rådet för de allmänna biblioteken har gett en rekommendation om nödvändig digital kompetens hos anställda i bibliotekens kundtjänst. Rekommendationerna finns på finska och svenska

På Bibliotekskanalen kan du titta på inspelningar från fortbildningsdagen “Digital delaktighet i fokus på biblioteken” som hölls i Böle bibliotek i Helsingfors 9.10.2019. Dagen innehöll insikter och erfarenheter från både Finland och Sverige. Arrangörer för dagen var Esbo stadsbibliotek och Borgå stadsbibliotek, som sköter det regionala utvecklingsuppdraget i Nyland.