NYTT: Biblioteksnyheter från världen

Här i Biblioteken.fi:s nyhetskanal börjar vi att med två veckors mellanrum publicera ett sammandrag med biblioteksnyheter från världen. I sammandraget samlar vi intressanta internationella nyheter, bloggtexter och biblioteksevenemang. De flesta länkade nyheterna och evenemangen är engelskspråkiga. Sammandraget publiceras på finska i Kirjastot.fi.

Nyheter och bloggar

Tankar om bibliotekens framtid på webbplatsen Designing libraries i vilken riktning kommer biblioteken att utvecklas under de kommande 20 åren?

Omfattande stöd för biblioteken i USA ur coronastimulanspaketet: Det amerikanska stimulanspaketet syftar till att stöda återhämtningen av ekonomin och samhället efter Coronakrisen. 200 miljoner dollar ur stimulanspaketet har tilldelats biblioteken. Biblioteken kan dessutom ansöka om stöd under andra programhelheter i stimulanspaketet.

Boston Public Library slopar helt förseningsavgifterna: I USA slopar allt fler allmänna bibliotek förseningsavgifterna för att garantera tillgång till bibliotekets material och tjänster.

Biblioteken har en betydande roll som ställen där man kan få rättsliga råd och de erbjuder en jämlikare tillgång till rättsligt stöd, skriver Ronald Flagg och Felton Thomas Jr.

Forskaren och konsulenten Matthew Finch presenterar tankar om hur biblioteken kan stöda medborgarnas och samhällets beredskap för framtiden med hjälp av workshops för scenarioplanering.

Videor från IFLA:s Public Library och Literacy and Reading –sektionernas webbinarium Reflecting Back & Thinking Forward kan nu ses i Youtube. I webbinariet presenterades bibliotekens projekt och innovationer under Coronatiden och tankar om bibliotekens framtidsutsikter efter Coronatiden diskuterades. Mer information om talarna och webbinariet finns på evenemangets sidor.

I bloggen Libfocus presenteras initiativet Libraries of Sanctuary, som syftar till att uppmuntra bibliotek att förbättra sina tjänster för flyktingar och asylsökande.

Roskilde stadsbiblioteks chef Christian Lauersen diskuterar i sin blogg mätning av bibliotekens  betydelse och påverkan: berättar besökarantalet och utlåningsstatistiken hela sanningen och är siffror det bästa sättet att tala om påverkan? Laurensen analyserar en omfattande dansk intervju-undersökning där danskarna tillfrågades om bibliotekets betydelse och inverkan på deras liv.Forskningsraporten har också översatts till engelska

I Storbritannien har biblioteken börjat öppna sina dörrar för begränsad service efter den långa stängningen orsakad av Coronapandemin.Biblioteket i Manchester hade över 3000 besökare under det tre första dagarna efter öppnandet.

Evenemang

IFLA:s IFLA Library Buildings and Equipment –sektion ordnar under år 2021 webbinarieserien Library Design Matters! Andra delen av webbinarieserien som handlar om planering av bibliotek ordnas i Zoom den 6.5.2021 kl. 22.00. Inspelninge nav webbinariet publiceras efteråt. Den första delen av webbinarieserien: Library Design Matters ! - Reboot: The New Narrative, inspelningen kan ses på IFLA:s YouTube-kanal

EBLIDA:s webbinarium Public libraries as centres of European cities - are they also on the European agenda? ordnas 27.5.2021 kl.15.00-16.30. Webbinariet handlar om hur de allmänna biblioteken syns på den europeiska agendan. Esbo stadsbibliotek och Finlands biblioteksförening medverkar.

Annat

Röstningen i IFLA:s val 2021 pågår just nu! I IFLA:s val väljs organisationens följande ordförande (President-elect), styrelseledamöter (Governing Board Members), representanter för olika sektioner (Professional Sections) och personer till flera andra förtroendeuppdrag. Flera finländare kandiderar för IFLA:s sektioner. Ditt bibliotek kan rösta på kandidater till de sektioner där biblioteket själv är medlem. Omröstningen för ovannämnda förtroendeuppdrag pågår 26.4.-24.5.2021. IFLA:s medlemmar har måndagen den 26.4.2021 fått en länk till omröstningen till sin e-post från adressen vote(a)ukevote.uk. Mer information om omröstningen och tidtabellen hittar du i IFLA:s pressmeddelande och på valsidorna för år 2021. Kandidaterna kan du bekanta dig med på IFLA:s röstningsplattform.