Fortbildning och seminarier

Vad är nepsy? Del 1: ADHD och ADD

Kan följas på nätet

De som jobbar med barn och ungdomar rapporterar om att allt fler har svårigheter med bl.a. koncentration eller självreglering. Så kallade “bokstavsdiagnoser” ökar i antal, också bland vuxna. Det talas mycket om nepsy, eller NPF, men vad innebär det egentligen? 

Nepsy är en förkortning av neuropsykiatriska drag, som beror på avvikelser i hjärnans funktion. I den neuropsykiatriska funktionsvariansen ingår bland annat ADHD och ADD, autismspektrum och Tourettes syndrom. I det här webbinariet ligger fokus på ADHD och ADD. 

Webbinariet inleds med en föreläsning av överläkare Saskia Öhman, som talar om nepsy ur medicinsk synvinkel. Därefter ger Nicklas Kurkio från Barnavårdsföreningen tips och verktyg på hur man kan stöda personer med nepsy-drag i lärmiljöer och i sociala sammanhang. Avslutningsvis får vi höra erfarenhetstalare Berit Hietanen om hur det är att leva med ADHD och andra nepsy-drag, både när det gäller henne själv och hennes barn. 

Under webbinariet får du: 

  • baskunskap om nepsy, särskilt ADHD och ADD 

  • baskunskap om hur nepsy relaterar till inlärning och sociala sammanhang 

  • verktyg för att bemöta och stöda personer med nepsy-drag 

  • insikter i hur en person med nepsy-drag upplever vardagen

Webbinariet riktar sig till alla som jobbar inom utbildning, småbarnspedagogik eller bibliotek samt till övriga intresserade. Inga baskunskaper behövs. 

Anmäl dig senast 15.3.2024.

Ort
Webbinarium
Plats
Microsoft Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
Heidi Henriksson
Telefon
0295 018 021
Avgift
Ingen avgift