Fortbildning och seminarier

Diskriminering och likabehandling på bibliotek

Kan följas på nätet

Likabehandling innebär att trygga faktisk jämlikhet för alla och undanröja ojämlikhet i samhället på grund av diskriminering. Enligt en rapport från Justitieministeriet våren 2024 är diskriminering i Finland fortfarande ett betydande problem och har till och med ökat under de senaste åren. Främjandet av likabehandling är till stor del i formellt skick, men det praktiska genomförandet är bristfälligt. 

Som myndighet har också biblioteken som uppgift att planmässigt främja likabehandling och förebygga diskriminering. Biblioteken är till för alla och ska erbjuda likvärdiga möjligheter till bildning och kultur. Vad betyder det för bemötandet av olika biblioteksanvändare och -besökare och principerna för ett tryggt rum? 

Utbildare är Marica Nordman, specialsakkunnig vid Justitieministeriet och Jaakko Tiinanen, chef för bibliotekstjänster i Grankulla och doktorand i juridik vid Helsingfors universitet. 

Ort
Webbinarium
Plats
Microsoft Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
0295018762
Avgift
Ingen avgift