Barn- och ungdomsbiblioteksarbete

Webbinariet Uppväxt och lärande på en språkö

Lärstigen på språköarna är en speciell och viktig del av utbildningen i Finland. Vi samlas till webbinarium för att begrunda lärandet i en flerspråkig miljö och hitta språkstärkande upplägg. Webbinariet i augusti följs upp av ett seminarium i Helsingfors 14.1.2021. Kom med för att få inspiration och stöd i ditt arbete på en språkö!

Välkommen på fortbildningen Kreativ kommunikation: presentationer och bokprat på ett naturligt sätt

Vill du utveckla din förmåga att hålla tal, presentationer och bokprat på ett naturligt sätt? Känna dig trygg, bekväm och närvarande inför publik? Få kunskap och insikter som bidrar till effektiv, tydlig och inspirerande kommunikation?