AKE-linja 25.2 – Protokoll från vårmötet

Vad är AKE-linja? 

AKE-linja samlas två gånger i året, i februari och september för att behandla frågor om verksamheten och ekonomin i biblioteken med utvecklingsuppdrag. I mötena deltar representanter för UKM, Regionförvaltningsverken och biblioteken med utvecklings- och specialuppdrag. Mötet ordnas av biblioteket som sköter det riksomfattande utvecklingsuppdraget, dvs. Helsingfors stadsbibliotek. Alla protokoll från mötena är offentliga och finns att läsa (på finska) på Kirjastot.fi. 

På mötet i februari informerades det om statsunderstödet som beviljas av UKM, personalförändringar inom Regionförvaltningsverken, samt om vårens fortbildningar och de nationella arbetsgruppernas verksamhet och planer. Dessutom planerades höstens fortbildningssamarbete. 


Protokollet från möte i februari kan läsas i sin helhet på Kirjastot.fi (på finska).