Biblioteken.fi:s sida för Digital handledning

Digital handledningPå Biblioteken.fi publicerades i början av året en ny sida ”Digital handledning”, samtidigt som den motsvarande finskspråkiga sidan Digiopastus. Båda sidorna samlar länkar till viktiga informationskällor och hjälp för bibliotekens digitala handledning.  

På sidan Digital handledning finns t.ex. länkar till Rådet för de allmänna bibliotekens rekommendationer för digital kompetens i kundtjänst och till Svenska Yles Digiträningar. På sidan finns också en länk till Digiteket, en lärplattform med artiklar och kurser producerad på uppdrag av Kungliga biblioteket i Sverige för bibliotekspersonal som vill fördjupa sina digitala kunskaper. 

För tillfället leder huvudlänken på sidan till information om de allmänna bibliotekens digiprojekt. När myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerar sin egen digistödsida  kommer huvudlänken att leda till denna sida. På sidan kommer det att komma aktuell information och material för alla digistödpersoner.

Biblioteken kan länka Digital handledning och Digiopastus-sidorna  t.ex. på sina webbsidor eller i stadens intranät och på så sätt erbjuda tillgång till flera resurser via en länk.

Bifogat finns bilder och nätbanners som man kan använda för länkarna.

Biblioteken.fi:s sidor för digital handledning

Digital handledning

Digiopastus

Bilder  och banners

digihandledningsbild.png

digiohandledningsbild.jpg

digihandledningsbanner-sv.png

digihandledningsbanner-sv.jpg

digiopastus-banneri su.jpg

digiopastus-banneri su.png

 

Mer information:

Annamaria.malm@biblioteken.fi, Biblioteken.fi

Päivi Litmanen-Peitsala@hel.fi, Allmänna bibliotekens digiprojekt