Biblioteken reser sig från coronan mot det nya normala

Enligt en färsk undersökning visade biblioteken sin betydelse för medborgarnas kristålighet. Tack vare webbtjänsterna kunde biblioteken ge service även under undantagsförhållandena. Även i fortsättningen ska biblioteken och kommunerna utveckla beredskapen inför kriser.

Regionförvaltningsverkens biblioteksväsenden har publicerat undersökningen Kirjastovuosi 2020: koronasta kohti uutta normaalia (Biblioteksåret 2020: Från coronan mot det nya normala). I publikationen beskrivs hur det exceptionella året förlöpte vid de allmänna biblioteken i Finland. I undersökningen granskar regionförvaltningsverken i ljuset av statistikdata och andra undersökningar hur coronapandemin påverkar i synnerhet bibliotekens kund- och webbtjänster.

Situationen som pandemin orsakade var ny och oförutsägbar för alla.  Det blev tydligt hur viktiga biblioteken är för medborgarna och hela samhället som upprätthållare av den psykiska kriståligheten i krissituationer.  

Begränsningarna av de fysiska tjänsterna tvingade till snabba utvecklingar av nya verksamhetsformer inom bibliotekens kundservice. Personalen var flexibel och blev tvungen att lära sig nytt när bibliotekens webbtjänster togs i bruk allt mer omfattande och snabbare medan det samtidigt utvecklades nytt. Evenemangs- och utbildningsproduktionen vid biblioteken har sannolikt förändrats permanent så att möten och utbildningar även i fortsättningen ordnas allt oftare på distans, och tillställningarna direktströmmas och sparas på webben.

Målet med publikationen är att uppmuntra biblioteken att förbereda sig på avvikande situationer redan före kriser och att även i övrigt förutse förändringar i sin omvärld. Webbtjänster, information och beredskap måste upprätthållas och utvecklas hela tiden.  

Utredningen är publicerad på regionförvaltningsverkets webbplats (på finska):

Kirjastovuosi 2020: koronasta kohti uutta normaalia

Delta i RFV utbildning 11.10.2021  Varautuminen ja henkinen kriisinkestävyys . Välkommen!

Mer information: Överinspektör Kristiina Kontiainen, tfn 0295 0165

fornamn.efternamn@rfv.fi