Celia betjänar också under Coronavirusepidemin

Vi uppmärksammar den avvikande situationen som coronavirusepidemin har förorsakat. Vi strävar efter att upprätthålla vår vanliga verksamhet och att våra tjänster ska finnas tillgängliga.

Både Celianet och Pratsam Reader kan åtminstone tillsvidare användas som förut.

Du kan också kontakta Celias kundtjänst som vanligt via chatt, e-post och telefon. Tidvis kan dock anslutningen vara långsam eller ur bruk.

Du kan fortfarande registrera nya kunder i Celias talbokstjänst

Nu när allmänna bibliotek har stängts för besökare kan registreringen skötas av biblioteket per telefon. Försäkra dig om kundens identitet med hjälp av personsignum och genom att kontrollera kundens uppgifter i bibliotekssystemet om hen redan finns där.

Celia har fått förfrågningar från registrerare om man undantagsvis även kan registrera personer utan läsnedsättning. Celias tjänster är endast avsedda för personer med läsnedsättning, som har svårt att läsa tryckt text pga. funktionsnedsättning, sjukdom eller t.ex. läs-och skrivsvårigheter. Celias rätt att framställa tillgängligt material för personer med läsnedsättning grundar sig på upphovsrättslagens 17 § och på lagen om Biblioteket för synskadade. Denna lagstiftning gäller trots undantagstillståndet. Denna regel ska följas av alla registrerare.

För att genomföra registreringen och säkerställa kundens läsnedsättning följ den vanliga rutinen för intervjuer.

Eftersom det är fråga om ett undantagsarrangemang, lönar det sig inte att speciellt marknadsföra möjligheten att ta i bruk tjänsten. Dock kan naturligtvis alla personer med läsnedsättning som kontaktar biblioteket registreras i talbokstjänsten.

Mer information

Celias kundtjänst och Facebook-grupp Celia-ryhmä kirjastoille