Den första mätningen av bibliotekens koldioxidavtryck är klar

Testresultaten från mätningen av de allmänna bibliotekens koldioxidavtryck har kommit. Detta är den första kartläggningen av bibliotekens utsläppsmängd som har genomförts. Datainsamlingsprocessen har skett i form av ett samarbete mellan pilotbibliotek och experter.

Undersökningen genomfördes under hösten 2020. I insamlandet av data och beräkningar av det egna bibliotekets koldioxidavtryck deltog 13 bibliotek runt om i Finland, från små kommunbibliotek till stora stadsbibliotek. I undersökningen kom det fram bland annat hurdana koldioxidavtryck bibliotek lämnar, vad som generar dem och vilka skillnader som kunde noteras mellan olika bibliotek.

Koldioxidavtryckundersökningen, som är en del av projektet De allmänna bibliotekens miljömedvetenhet till 2020-talet, är ett samarbete mellan sju bibliotek med utvecklingsuppdrag. Beräkningarna har gjorts av projektets samarbetspartner Positive Impact.

Rapporten (Kirjastot matkalla hiilineutraaliin jakamistalouteen), som berättar om undersökningen och dess resultat, är nu publicerad och finns att läsa på Vihreä kirjasto-sidorna (på finska).

Undersökningsresultaten behandlas också på webbinariet ”Bibliotekens miljömedvetenhet börjar här” fredagen den 12 mars kl. 12.30 – 16.00. Webbinariet är ett samarbete mellan stadsbiblioteken i Vasa och Borgå och projektet De allmänna bibliotekens miljömedvetenhet till 2020-talet.

Du kan anmäla dig här: https://webropol.com/ep/miljomedvetenhet

https://www.kirjastot.fi/ammattikalenteri/kurser-och-utbildning/bibliotekens-miljomedvetenhet-borjar-har-webbinarium