Depåbiblioteket förblir ett självständigt ämbetsverk och stannar i Kuopio

Pressmeddelande från Undervisnings- och kulturministeriet 

Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat att Depåbiblioteket fortsätter sin verksamhet som en självständig inrättning som lyder under ministeriet. Depåbiblioteket ska även i fortsättningen vara beläget i Kuopio. Genom beslutet tryggas en högklassig depåbiblioteksverksamhet även i framtiden.

Depåbiblioteket är ett riksomfattande bibliotek som betjänar vetenskapliga, allmänna och övriga bibliotek i landet. Depåbiblioteket minskar bibliotekens behov av samlingsutrymme och säkerställer att det material som tagits in i samlingen finns tillgängligt för dem som behöver det på ett kostnadseffektivt sätt.

En sammanslagning av Depåbiblioteket med Nationalbiblioteket, som finns i anslutning till Helsingfors universitet, har utretts och dryftats redan en längre tid både vid undervisnings- och kulturministeriet och på statens centralförvaltnings nivå. Depåbiblioteket och Nationalbiblioteket har båda riksomfattande, lagstadgade uppgifter och undervisnings- och kulturministeriet svarar för kostnaderna för dem. Helsingfors universitets villkor för sammanslagningen har varit att Depåbiblioteket skulle flyttas till S:t Michel, där universitetet också bedriver annan verksamhet.

Depåbibliotekets verksamhet är kostnadseffektiv och snabb, dess personal är motiverad och användarfältet är nöjt med bibliotekets tjänster. Undervisnings- och kulturministeriet bidrar till att trygga förutsättningarna för högklassig depåbiblioteksverksamhet även i framtiden.

Vid ett möte måndagen den 12 oktober 2020 har minister Annika Saarikko underrättat representanter för Depåbiblioteket, Nationalbiblioteket och Helsingfors universitet samt städerna Kuopio och S:t Michel om beslutet.

Undervisnings- och kulturministeriet

Depåbiblioteket