E-biblioteksprojektet och Sanasto gläder sig åt framstegen när det gäller e-utlåningsersättningen 

Undervisnings- och kulturministeriet meddelade i oktober att den utlåningsersättning som betalas till författare och översättare för bibliotekslån skulle utsträckas till att omfatta utlåning av e-böcker och e-ljudböcker på allmänna bibliotek. Detta föreslogs av utredaren som utsetts av ministeriet, hovrättsrådet Kristiina Harenko, i hennes utredning.  

– Detta är en utmärkt nyhet för e-biblioteksprojektet. Det är ett nöje att främja kommunernas gemensamma e-bibliotek med tanke på att författare och översättare kommer att kunna få utlåningsersättning oberoende av teknik även för e-böcker och ljudböcker. Ett varmt tack till alla som tagit saken vidare och fattat beslut, säger e-biblioteksprojektets ägare Virva Nousiainen-Hiiri från biblioteksnätverkets gemensamma tjänster vid Helsingfors stadsbibliotek.   

Sanasto, som är en upphovsrättsorganisation inom litteratur, är också mycket nöjd med utvecklingen. Sanasto har länge utfört påverkansarbete för att utlåningsersättning skulle betalas inte bara för tryckta verk utan också för e-böcker och ljudböcker.   

– Vi är mycket glada över att e-utlåningsersättningen går framåt efter flera års arbete, och vi vill varmt tacka alla som deltog i påverkansarbetet och beslutsfattarna för deras goda samarbete. För författare är utlåningsersättningen en viktig inkomstkälla som i genomsnitt står för upp till en tredjedel av författarnas och översättarnas årsinkomster. Det är en bra start om utlåningsersättningen redan nästa år kan betalas för e-lån på allmänna bibliotek, och samma rättighet måste utvidgas till e-lån i universitetsbibliotek så snart som möjligt, säger Linda Lappalainen, samhällsrelationschef för Sanasto.   

Utlåningsersättningen för e-böcker och e-ljudböcker på allmänna bibliotek kan förverkligas genom att utvidga tillämpningsområdet för det nuvarande systemet för utlåningsersättning. Det är alltså staten som finansierar utlåningsersättningarna. Förutom att ändra lagstiftningen har Kristiina Harenko också föreslagit en snabbare väg framåt, så att nästa års e-utlåningsersättning för e-utlåning på allmänna bibliotek genomförs på ministeriets beslut . Det belopp på en miljon euro som öronmärkts för utlåningsersättningarna ingår i statens kompletterande budgetproposition för det följande året. Regeringen lämnar sitt förslag till riksdagen i november. I början av året upprättas vanligen också en tilläggsbudget till vilken det är möjligt att lägga beloppet som öronmärkts för utlåningsersättningarna.   

Ersättning för e-lån på allmänna bibliotek kan betalas redan 2023 om de organisationer som förvaltar utlåningsersättningarna utvidgar insamlingen av uppgifter om utlåning för 2022 till uppgifterna om e-utlåning för 2022.   

Utlåningsersättningen är av stor betydelse för författarna och översättarna av böcker, och för många är det en viktig del av försörjningen. En teknikneutral utlåningsersättning är också viktig för att biblioteken ska kunna utföra sina huvuduppgifter.   

Webbplatsen för e-biblioteksprojektet

Webbplatsen för Sanasto