E-biblioteksprojektets understöd år 2023 bekräftades 

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat e-biblioteksprojektet en miljon euro i statsunderstöd för utveckling av de allmänna bibliotekens gemensamma e-bibliotek under perioden 1.7–31.12.2023.  

Det tidigare understödet, som beviljades 2021, uppgick också till en miljon euro och används före den 30 juni 2023. E-biblioteksprojektets projektgrupp inledde sitt arbete som fulltalig grupp i februari 2022. E-biblioteksprojektet får alltså statsunderstöd till ett belopp av totalt två miljoner euro under två år. 

Det beviljade understödet används för att förbättra jämlik tillgång till digitalt innehåll i de allmänna biblioteken på det nationella planet. Målet är att öka allas delaktighet i kultur samt att minska skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper när det gäller kulturellt deltagande. Under projeket öppnas ett e-bibliotek som är gemensamt för kommunerna och de allmänna biblioteken i hela Finland och som gör det lätt för kunderna att använda e-material (e-böcker, ljudböcker och faksimiltryck av e-tidningar) på en plattform. 

När e-biblioteket öppnas 2024 överförs finansiering och utveckling av e-bibliotekstjänsten och anskaffning av innehåll till denna till kommunerna som en del av bibliotekens basverksamhet. 

E-biblioteksprojektet leds av Helsingfors stadsbibliotek. Projektägare är Virva Nousiainen-Hiiri från biblioteksnätverkets gemensamma tjänster vid Helsingfors stadsbibliotek och projektchef är Suvi Sivulainen. Som projektexperter arbetar Seija Laitinen-Kuisma (bibliotekens nätverkssamarbete), Anna Tuomikoski (förlagsbranschens nätverkssamarbete), Joona Kutilainen-Pennanen (teknologi) och Marjo Haatainen (kommunikation). 

Webbplatsen för e-biblioteksprojektet