Förändringar på webbplatsen Biblioteken.fi och i Biblioteken.fi:s tjänster

Runt årsskiftet sker det en del förändringar i Biblioteken.fi:s tjänster: 

  • Vi kommer att stänga mediefostranspelet Apparatön på grund av tillgänglighetskraven och för att tjänsten är tekniskt föråldrad.
  • Samsök/Söksam (”Frank-monihaku”) kommer att stängas så småningom när motsvarande sökgrupper skapats i tjänsten Finna.fi
  • Tjänsten Fono.fi grundar sig på Rundradions skivarkivdatabas. Från och med början av år 2022 upphörde hämtning och uppdatering av metadata till Fono.fi i och med att Yle arkivet tog i bruk ett nytt medie- och metadatasystem. Fono.fi kommer att stängas år 2023 om det då som planerat blir möjligt att söka information om inspelningarna i Finna.fi. 
  • Bibliotekens fjärrlånetjänster har fått information om förändringar i Webkake. Från och med 1.1.2023 anskaffar biblioteken själva Webkake-licenser direkt av leverantören. 
  • Biblioteksregistrets användargränssnitt förnyas i början av år 2023 för att motsvara tillgänglighetskraven. Förnyelsen syns bara för Biblioteksregistrets användare och inverkar inte på Kirkanta, dvs bibliotekens administrativa gränssnitt.

Ta i beaktande förändringarna om ni har information om eller länkar till tjänsterna på bibliotekens och biblioteksnätverkens sidor. 

Förnyelse av webbplatsen Biblioteken.fi

Skärmdump av Biblioteken.fi:s ingångssida
Skärmdump av Biblioteken.fi:s nya ingånggssida

Biblioteken.fi:s utseende och funktioner förnyas i mitten av december. På bilden ovan kan du se hur ingångssidan kommer att se ut. Ingångssidan erbjuder ingångar till information om litteratur, informationssökning, bibliotek och musik. Nytt är att ingångssidan nu är direkt riktad till bibliotekens användare och det finns en skild del med information om biblioteksbranschen och biblioteksarbete riktad i första hand till biblioteksanställda. 
I samband med förnyelsen har en vi lagt till en del nya sidor och tagit bort en del gamla sidor. Sidorna har gåtts igenom och gjorts tillgängliga. Största delen av det gamla innehållet kommer att finnas kvar, men är organiserat annorlunda än tidigare. Du hittar innehållet via en huvudmeny eller registret A-Ö. 

I samband med förnyelsen avstår vi från termen Fackkalendern. På den förnyade webbplatsen kommer du att hitta nyheter och aktuella meddelanden på sidan Aktuellt och information om fortbildning, seminarier och lediga arbetsplatser på sidan Fortbildning och arbetsplatser.

Också i fortsättningen kommer Biblioteken.fi att vara den enda webbplatsen där du hittar heltäckande biblioteksinformation på ett och samma ställe. Biblioteken kan beställa presentationer av den nya webbplatser redan i början av år 2023.

Du kan skicka respons, frågor och utvecklingsidéer om förnyelsen av webbplatsen Biblioteken.fi och tjänsterna som upphör till redaktionen@biblioteken.fi. Vi kommer att informera mer om ändringarna och vi ger handledning i hur man lämnar in/beställer annonser och nyheter. 

Information för biblioteksanställda i Pro-delen

I den nya helheten Biblioteksbranschen-Pro hittar du information om bibliotksbranchen och anvisningar för biblioteksarbete. 
 

Skärmdump av Biblioteken.fi:s Pro-ingångssida för biblioteksanställda
Skärmdump av Biblioteken.fi:s Pro-ingångssida för biblioteksanställda