Förhandsinformation: Skattjakt i början av juni!

Seinäjokis specialuppdrag skapar tillsammans med Biblioteken.fi en läskampanj för barn under skolåldern och de första årskurserna. Allt material kan printas i början av maj på vår hemsida. Seinäjokis specialuppdrag kommer att publicera sin hemsida innan läsveckan börjar.

Målet är att bibliotek av olika storlek runtom i Finland lätt kan genomföra kampanjen. 

Mer information på kommande.Sjörövarskepp.