Gemensamt e-bibliotek för Finland planeras i ett omfattande projekt

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 250 000 euro för att starta ett utredningsprojekt för ett nationellt e-bibliotek. Syftet med projektet är att förbättra både den regionala tillgängligheten till e-böcker och jämställdheten mellan medborgarna i hela Finland.

I projektet utreds och prövas nya lösningar angående teknik, upphovsrätt och användbarhet när det gäller det digitala biblioteket.  Projektet leds av Helsingfors stadsbibliotek och utredningarna sker tillsammans med olika samarbetsparter.  Inom projektet utreds också e-bibliotekssamarbetet med Nationalbiblioteket och dess tjänst Finna.

Under projektet skapas utgångspunkter för ett servicekoncept för digitala medier. Med hjälp av konceptet förverkligas en gemensam digital samling för alla allmänna bibliotek i Finland och smidig åtkomst till denna.  De viktigaste samarbetsparterna är biblioteken, förlagen, författarna, leverantörerna av digitala plattformar och organisationerna för upphovsrätt.

Tillgången till e-böcker och e-tidningar varierar i de allmänna biblioteken i Finland beroende på kommun. Det är stora skillnader på utbudet i olika kommuner. Detta ökar den regionala ojämlikheten.

”Utbudet av digitala böcker och tidningar ökar snabbt och biblioteken borde lättare än idag kunna erbjuda dem åt sina låntagare. Jag tror att det ska vara möjligt när vi söker lösningar i tätt samarbete med bok- och förlagsbranschen. Finlands hela bok- och förlagsbransch, dvs. den inhemska litteraturen och dess läsare vinner på detta”, säger Katri Vänttinen, direktör för bibliotekstjänsterna i Helsingfors.

För närvarande är det en utmaning för låntagarna att använda e-material, eftersom det finns på en mängd olika plattformar. Både låntagarna och personalen måste lära sig vad som finns i vilken tjänst och de måste också lära sig använda en mängd olika appar och apparater. Också detta  försvagar användbarheten och den jämlika tillgängligheten.

”Jag är övertygad om att den stora digitala samling som biblioteken kan erbjuda sina låntagare inom en snar framtid kommer att finnas på en enda plattform. Utredningsrapporten kommer att publiceras i februari-mars 2021”, säger Virva Nousiainen-Hiiri, chef för biblioteksnätets gemensamma tjänster i Helsingfors stadsbibliotek.

Mera uppgifter

Katri Vänttinen
Direktör för bibliotekstjänsterna
Helsingfors stadsbibliotek
katri.vanttinen@hel.fi, 040 5548861

Virva Nousiainen-Hiiri
Chef för biblioteksnätets gemensamma tjänster
Helsingfors stadsbibliotek
virva.nousiainen-hiiri@hel.fi, 050 4025813

Matti Sarmela
Utvecklingschef
Helsingfors stadsbibliotek/ Nationella utvecklingstjänsterna
matti.sarmela@hel.fi, 0400 940884