Kimmo Tuominen började som chef för Nationalbiblioteket

Samh. dr., docent Kimmo Tuominen har inlett sitt arbete som överbibliotekarie vid Nationalbiblioteket efter nio år som överbibliotekarie vid Helsingfors universitetsbibliotek. Han efterträder Cecilia af Forselles som går i pension 1.7.2022. Tuominen har mångsidig erfarenhet från biblioteksbranschen och innehar flera förtroendeuppdrag inom bibliotekssektorn och vetenskapssamfundet.

Som överbibliotekarie vill Tuominen se till att Nationalbibliotekets nätverksarbete och samarbeten fungerar också i fortsättningen.

Läs mer på Nationalbibliotekets webbplats: https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/nyheter/kimmo-tuominen-borjade-som-chef-nationalbiblioteket